Северокавказские мигранты-мусульмане в полиэтничном регионе юга России

Андрей Вячеславович Сызранов

ORCID: Андрей Вячеславович Сызранов:

Strony: 65-78

Wydanie: Lublin 2014

DOI: --

Abstrakt: Artykuł prezentuje zjawisko napływu migrantów-muzułmanów z Północnego Kaukazu do mającego charakter wielowyznaniowy obwodu astrachańskiego Federacji Rosyjskiej. Ukazane zostało historyczne tło, sprzyjające ruchom migracyjnym z racji na wspólnotę kultury. Zwrócono także uwagę na czynnik geopolityczny, czyli stosunkowo bliskie położenie Północnego Kaukazu względem Dolnego Powołża, oraz napiętą sytuację etnopolityczną w regionie Kaukazu. Podkreślono również, że wraz z napływem ludności kaukaskiej pojawiły się skrajne ruchy religijne – salafityzm i wahabbityzm – dotychczas nieobecne w życiu religijnym muzułmanów Dolnego Powołża.