Hanna Dylągowa (1928-2016) (en translation)

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Pages: 234-237

Edition: Lublin 2016

DOI: --

Citation method: M. Filipowicz, Hanna Dylągowa (1928-2016), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 14 (2016), z. 2, s. 234-237.