Hanna Dylągowa (1928-2016)

Mirosław Filipowicz

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Strony: 234-237

Wydanie: Lublin 2016

DOI: --

Sposób cytowania: M. Filipowicz, Hanna Dylągowa (1928-2016), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 14 (2016), z. 2, s. 234-237.