Wśród źródeł do historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieła Liudpranda z Kremony w przekładzie na francuski (en translation)

Łukasz Wojciechowski

ORCID: Łukasz Wojciechowski:

Pages: 155-170

Edition: Lublin 2016

DOI: --

Citation method: L. Wojciechowski, Wśród źródeł do historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieła Liudpranda z Kremony w przekładzie na francuski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 14 (2016), z. 2, s. 155-170.