Wśród źródeł do historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieła Liudpranda z Kremony w przekładzie na francuski

ORCID: Leszek Wojciechowski:

Strony: 155-170

Wydanie: Lublin 2016

DOI: --

Sposób cytowania: L. Wojciechowski, Wśród źródeł do historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dzieła Liudpranda z Kremony w przekładzie na francuski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 14 (2016), z. 2, s. 155-170.