Rosyjskie organizacje pozarządowe: od pomocy socjalnej do sfery publicznej i politycznej (en translation)

Russian NGOs: From social aid to public and political spheres

ORCID: Grigorij Ochotin:

Pages: 11-67

Edition: Lublin 2016

DOI: --