Rosyjskie organizacje pozarządowe: od pomocy socjalnej do sfery publicznej i politycznej

Russian NGOs: From social aid to public and political spheres

Grigorij Ochotin

ORCID: Grigorij Ochotin:

Strony: 11-67

Wydanie: Lublin 2016

DOI: --