Recenzowana książka: Andrzej Zapałowski, Ukraina i Europa Wschodnia – geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, ss. 334. (en translation)

Grzegorz Tutak

ORCID: Grzegorz Tutak:

Pages: 377-379

Edition: Lublin 2016

DOI: --