Recenzowana książka: Andrzej Zapałowski, Ukraina i Europa Wschodnia – geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, ss. 334.

Grzegorz Tutak

ORCID: Grzegorz Tutak:

Strony: 377-379

Wydanie: Lublin 2016

DOI: --