Jerzy Kłoczowski: 1924-2017 (en translation)

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Pages: 239-243

Edition: Lublin 2017

DOI: --

Citation method: M. Filipowicz, Jerzy Kłoczowski: 1924-2017, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 239-243.