Jerzy Kłoczowski: 1924-2017

Mirosław Filipowicz

ORCID: Mirosław Filipowicz: 0000-0002-5225-6564

Strony: 239-243

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: M. Filipowicz, Jerzy Kłoczowski: 1924-2017, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 239-243.