Recenzja książki: Agata Stolarz, Dzielenie się pamięcią. Praktyka i teoria historii mówionej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2016, s. 334 (en translation)

Marta Kubiszyn

ORCID: Marta Kubiszyn: 0000-0002-3868-9398

Pages: 189-201

Edition: Lublin 2017

DOI: --

Citation method: M. Nowosielski, W. Nowak, Między Wschodem a Zachodem – geograficzne ukierunkowanie polityki polonijnej i jego przemiany w latach 1989-2017, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 139-158.