Recenzja książki: Rafał Czachor, Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988-2001, Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, Polkowice 2016, s. 526 (en translation)

Violeta Tymul

ORCID: Violeta Tymul:

Pages: 211-215

Edition: Lublin 2017

DOI: --

Citation method: V. Tymul, Recenzja książki: Rafał Czachor, Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988-2001, Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, Polkowice 2016, s. 526, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 211-215.