Recenzja książki: Rafał Czachor, Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988-2001, Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, Polkowice 2016, s. 526

Violeta Tymul

ORCID: Violeta Tymul:

Strony: 211-215

Wydanie: Lublin 2017

DOI: --

Sposób cytowania: V. Tymul, Recenzja książki: Rafał Czachor, Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988-2001, Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, Polkowice 2016, s. 526, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 15 (2017), z. 1, s. 211-215.

Słowa kluczowe: 

Słowa kluczowe: