Stanowisko głównych aktorów zewnętrznych wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Olga Barburska

ORCID: Olga Barburska: 0000-0003-3272-5965

Pages: 155-169

Edition: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.6

Citation method: O. Barburska, Stanowisko głównych aktorów zewnętrznych wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 2, s. 155-169, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.6.

Keywords: , , , , , ,

Abstract: The Eastern Partnership (EaP) is undoubtedly a key project of the European Union’s eastern policy. It is being implemented by the EU in cooperation with six partner countries, three of which (Ukraine, Georgia and Moldova) are more committed to establishing integration ties with the EU, while others are more restrained. The article tries to show that the functioning of EaP is influenced not only by its direct implementers, but also by various external actors. The most important of these are global and regional powers such as Russia, the United States, Turkey and China, as well as international financial institutions (including in particular the International Monetary Fund) and, to some extent, the North Atlantic Alliance. Their positions towards the Eastern Partnership may take the form of opposition, support or ambivalence. The analysis carried out allows us to conclude that while the impact of these actors on the functioning of the Eastern Partnership should not be overestimated, it should not be underestimated, especially in the light of possible scenarios for the future.

Bibliography:

Adamczyk A., Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2017, nr 11.
Barburska O., Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2015, nr 4.
Barburska O., Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Warszawa 2018.
Barburska O., Russia’s Perceptions of the European Identity, [w:] Perceptions of the European Union’s Identity in International Relations, ed. A. Skolimowska, London – New York 2019.
Buras P., Przygotujcie się na nową Europę, Warszawa 2017.
Fiszer J. M., Stosunki Unia Europejska – Chiny w XXI wieku, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2017, nr 11.
Gromadzki G., Six Considerations about EaP, [w:] Eastern Partnership Revisited. Associated Countries in Focus, eds G. Gromadzki, B. Sendhard, Warsaw 2015.
Harasimowicz A., Europejska polityka sąsiedztwa – pechowa pierwsza dekada, „Studia Europejskie” 2016, nr 2.
Jaroszewicz M. et al., The EU and other external actors in the Eastern neighbourhood: Maximizing the transformative impact, EU-Strat Policy Brief Series, no. 2, September 2018.
Kozak M., „Chiny na Ukrainie: realne biznesy czy straszak na Rosję?”, Obserwatorfinansowy, 30.08.2019, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/chiny-na-ukrainie-realne-biznesy-czy-straszak-na-rosje/ [13.09.2019].
Kucharczyk M., „Kolejne finansowe wsparcie UE i USA dla Ukrainy”, EurActiv.pl, 24.06.2019, https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/kolejne-finansowe-wsparcie-ue-i-usa-dla-ukrainy/ [13.09.2019].
Kuznetsow S., „Ukraiński bank centralny liczy na nowy program pomocowy MFW”, Obserwatorfinansowy, 26.08.2019, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/ukrainski-bank-centralny-liczy-na-nowyprogram-pomocowy-mfw/ [13.09.2019].
Legucka A., „Bezpieczeństwo ‘wspólnego sąsiada’ Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej”, Geopolityka.org, 12.11.2013, http://geopolityka.org/analizy/agnieszka-legucka-bezpieczenstwo-wspolnego-sasiedztwa-unii-europejskiej-i-federacji-rosyjskiej [22.09.2014].
Ochman K., „Ukraina z nowym programem pomocowym od MFW”, EurActiv.pl, 23.10.2018, https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/ukraina-z-nowym-programem-pomocowym-od-mfw/ [25.10.2018].
Pełczyńska-Nałęcz K., Jak uniknąć rozmów ponad naszymi głowami? Polska wobec Rosji w dobie konfrontacji, Warszawa, październik 2016.
Riedel R., Conditionality – czyli europeizacja otoczenia Unii Europejskiej, [w:] Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Oslo–Toruń–Wrocław 2010.
Sergunin A., „EU and Russia: an Eastern Partnership Muddling on?”, open-Democracy, 28.10.2010, https://www.opendemocracy.net/en/odr/eu-andrussia-eastern-partnership-muddling-on/ [25.11. 2013].
Stępniewski T., ENP or ENPs? The curious web of the European Neighborhood Policy: the Southern and Eastern Dimensions revisited, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2015, vol. 13, issue 4.
Stępniewski T., Gra sił w kontestowanym sąsiedztwie Unii Europejskiej i Rosji, „Studia Europejskie” 2017, nr 4.
Stępniewski T., Hajduk J., Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą, „Studia Europejskie” 2015, nr 4.
Zhanguzhin R., The Eurasian Union Concept: Political or Civilizational?, „Central Asia and the Caucasus” 2014, issue 2.
Żochowski P. et al., Chiny czy USA: ukraińskie dylematy wokół przyszłości Motor Siczy, „Analizy OSW”, 4.09.2019, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-09-04/chiny-czy-usa-ukrainskie-dylematy-wokolprzyszlosci-motor-siczy [13.09.2019].