Recenzja książki: Olga Barburska, Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR/ Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7545-908-1, ss. 484 (en translation)

ORCID: Dariusz Milczarek: 0000-0002-3839-1823

ORCID: Dariusz Milczarek: 0000-0002-3839-1823

Pages: 319-322

Edition: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.2.13

Citation method: D. Milczarek, Recenzja książki: Olga Barburska, „Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR/Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7545-908-1, ss. 484, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 2, s. 319-322.