New Balkan migration route and its impact on transit countries

Magdalena Rekść

ORCID: Magdalena Rekść: 0000-0002-6927-5489

Pages: 141-160

Edition: Lublin 2019

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.4.7

Citation method: M. Rekść, New Balkan migration route and its impact on transit countries, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17 (2019), z. 4, s. 141-160, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.4.7.

Keywords: , , , ,

Abstract: In 2015, global public opinion was shaken by the migration crisis, as wave after wave of refugees from the Middle East, primarily from Syria, tried to get from Turkey and Greece to Western Europe via the so-called ‘Balkan Route’. In time, the situation only seemed to be resolved. In the Balkan countries, there still are, according to estimates, tens of thousands of migrants who failed to get farther west, and more are constantly arriving. Meanwhile, since 2018, one can speak of a new, though a much smaller wave of immigrants who are trying to get from Greece to Croatia (and thus to the European Union), increasingly often bypassing Albania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina along the way. The aim of this paper is to draw attention to the phenomenon of the so-called ‘New Balkan Route’ and the problems it creates for the Balkans.

Bibliography:

2/3 ispitanika smatra da postoji mogućnost rasplamsavanja izbegličke krize, Fondacija Ana i Vlade Divac, https://www.divac.com/upload/document/ kljucni_nalazi_istrazivanja_.pdf [01.08.2019].

A Macedonian Perspective in the Migration Crisis, Clingendael, 17.11.2016, https://www.clingendael.org/publication/macedonian-perspective-mi- gration-crisis [05.08.2019].

Austrijski mediji: Balkanu prijeti novi talas izbjeglica, antimigrant.ba, 08.07.2019, https://antimigrant.ba/austrijski-mediji-balkanu-prijeti-no- vi-talas-izbjeglica/ [15.08.2019].

Balkan-Route zurück: Neue Flüchtlingswelle rollt an, oe24, 07.07.2019, https:// www.oe24.at/welt/Balkan-Route-zurueck-Neue-Fluechtlingswelle-rollt- -an/387713359 [15.08.2019].

Bazdulj M., I oni su pjevali o ratu. Odjeci raspada Jugoslavije u engleskoj i američkoj književnosti, Beograd 2013.

Ben-Meir A., Corruption in the Balkans Is Impeding EU Membership, The Glo- balist, 11.01.2019, https://www.theglobalist.com/european-union-mem- bership-balkans-corruption/ [06.08.2019].

Bez komentara: Vučića im preko glave, rekordnih 75% Srba želi da emigrira iz Srbije, Vidiportal, https://www.vidiportal.ba/index.php/novosti/11558- -vucica-im-preko-glave-rekordnih-75-srba-zeli-da-emigrira-iz-srbije [20.07.2019].

Bieber F., The Rise (and Fall) of Balkan Stabilitocracies, CIRSD, https://www. cirsd.org/en/horizons/horizons-winter-2018-issue-no-10/the-rise-and- -fall-of-balkan-stabilitocracies [03.08.2019].

CELA SRBIJA SE SMEJE: Vučić o migrantima koji će rešiti problem nata- liteta, Srbin.info, 15.07.2018, https://srbin.info/politika/cela-srbija-se- -smeje-vucic-o-migrantima-koji-ce-resiti-problem-nataliteta/?lang=lat [20.08.2019].

Croatia: Migrants Pushed Back to Bosnia and Herzegovina. Violence, Abuse; Denied Opportunity to Apply for Asylum, Human Rights Watch, 11.12.2018, https://www.hrw.org/news/2018/12/11/croatia-migrants-pushed-back- -bosnia-and-herzegovina [06.08.2019].

Curp T.D., Human Rights and Wrongs in Failed States: Bosnia-Herzegovina, the International Community and the Challenges of Long-Term Instability in Southeastern Europe, [in:] I. Trauschweizer, S.M. Miner (eds), Failed States and Fragile Societies: A New World Disorder?, Athens – Ohio 2014.

Dodik: U BiH se pravi islamska država, Mondo, 03.07.2016, http://mon- do.rs/a917466/Info/Ex-Yu/Dodik-o-popisu-stanovnistva-u-BiH.html [15.08.2019].

Dragouni O., Granica prze-obrażona. Między Grecją a Macedonią, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność” 2018, no. 1.

Dzwończyk J., Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski), Toruń 2000.

GDE SU PARE? 2014. godine smo dobili MILIONE za prevenciju poplava, A SAD NAM SE DEŠAVA ISTI PAKAO! KAKO?, Espreso.rs, 09.06.2019, https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/397167/gde-su-pare-2014-godine- -smo-dobili-milione-za-prevenciju-poplava-a-sad-nam-se-desava-isti- -pakao-kako-foto [20.08.2019].

Govedarica S., Flüchtlinge auf der neuen Balkanroute. Gefangen im Nie- mandsland, Deutschlandfunk, 13.12.2018, https://www.deutschland- funk.de/fluechtlinge-auf-der-neuen-balkanroute-gefangen-im.724. de.html?dram:article_id=435899 [15.08.2019].

Granice istoka, Odkut migranti u Bosni?, Al Jazeera Balkans, 26.07.2019, http://balkans.aljazeera.net/video/granice-istoka-otkud-migranti-u-bos- ni [06.08.2019].

Husanović J., Između traume, imaginacije i nade. Kritički ogledi o kulturnoj produkciji i emancipativnoj politici, Beograd 2010.

Imielski R., Prezydent Macedonii: Unia zapomniała o Bałkanach. Zostali- śmy sami z problemem uchodźców, Gazeta Wyborcza, 18.09.2015, http:// wyborcza.pl/1,75399,18845087,prezydent-macedonii-unia-zapomniala-o- -balkanach-zostalismy.html [12.04.2018].

Izbjeglice u Sarajevu bez pomoći vlasti, YouTube, 01.05.2018, https://www. youtube.com/watch?v=4inJywDrXbQ [06.08.2019].

Kalan D., In Bosnia, a Migrant Way Station Is Becoming a Winter Prison, Foreign Policy, 20.02.2019, https://foreignpolicy.com/2019/02/20/in- -bosnia-a-migrant-way-station-is-becoming-a-winter-prison-bihac-cro- atia-borici-refugees/ [06.08.2019].

Karitas: Izbeglice na Balkanu ponekad u katastrofalnim uslovima, Danas, 18.07.2016, https://www.blic.rs/vesti/drustvo/karitas-izbeglice-na-balka- nu-ponekad-u-katastrofalnim-uslovima/nzs8x0q [25.07.2019].

Kassabova K., Granica. Na krawędzi Europy, Wołowiec 2019. Kędziora-Płachciak J., Is Bosnia and Herzegovina (BiH) Becoming a Breeding Ground for International Terrorism?, [in:] D. Gibas-Krzak (ed.), Terrorism in the Balkans in the 20th and 21st Century, Toruń 2018.

Lovšin P., Kodo tihotapi migrante v Slovenijo, „Dnevnik”, 25.05.2019. Majewski P., (Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, Gdańsk 2013.

Memić M., Bošnjaci (Muslimani) Crne Gore, Podgorica – Sarajevo 2003. Misteriozno nestao novac plasiran u BiH, Jabuka.tv, 17.07.2016, https://www.jabuka.tv/misteriozno-nestao-novac-plasiran-u-bih/ [20.08.2019].

‘Mladi imaju vrlo negativne stavove prema imigrantima, ali i nacionalnim manjinama’, Večernji list, 25.10.2016, https://www.vecernji.hr/vijesti/ branislava-baranovic-mladi-imaju-vrlo-negativne-stavove-prema-imi- grantima-ali-i-nacionalnim-manjinama-1123682 [01.08.2019].

Može li Hrvatska uopće brzo u Schengen?, DW, 31.07.2019, https://www. dw.com/hr/mo%C5%BEe-li-hrvatska-uop%C4%87e-brzo-u-schengen /a-49800781 [17.08.2019].

NEBOJŠA KRSTIĆ: Srpska sela treba da kolonizuju migranti!, Dnevna gaze- ta, 12.12.2018, https://dnevnagazeta.rs/2018/12/12/nebojsa-krstic-srpska- -sela-treba-da-kolonizuju-migranti-foto/ [20.08.2019].

Nišić S., Globalna sila i bezbednost Balkana, Beograd 2002.

Nova balkanska ruta: opasnija i skuplja, DW, 11.05.2018, https://www.dw.com/sr/nova-balkanska-ruta-opasnija-i-skuplja/a-43736010 [01.08.2019]. Pejanović R., Tranzicija i nacionalna kultura. Ogledi iz društveno-ekonomske antropologije, Novi Sad 2015.

Pelinka A., Populizm w Europie – w poszukiwaniu znaczenia mglistego pojęcia, [in:] J.M. De Waele, A. Pacześniak (eds), Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, Warszawa 2010.

Petrović M., UBISTVO U CENTRU BEOGRADA Migrant iz Avganistana stradao u tuči u Karađorđevoj, Blic, 05.06.2019, https://www.blic.rs/ve- sti/hronika/ubistvo-u-centru-beograda-migrant-iz-avganistana-stradao- -u-tuci-u-karadordevoj/kk9kqmp [20.08.2019].

Płaneta P., Bośnia i Hercegowina na rozdrożu. Odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju?, „Studia Środkowoeuropejskie i Bał- kanistyczne” 2017, no. 26.

Policija: O migrantima se šire gnjusne laži, nemojte nasjedati, 24sata, 06.11.2018, https://www.24sata.hr/news/policija-o-migrantima-se-sire- -gnjusne-lazi-nemojte-nasjedati-598679 – 24sata.hr [20.08.2019].

REŠENO UBISTVO DVOJICE MIGRANATA! Sumnja se da je Avganista- nac Kulat podsticao na dvostruko ubistvo nožem!, Espreso.rs, 10.06.2019, https://www.espreso.rs/vesti/hronika/399869/reseno-ubistvo-dvojice- -migranata-sumnja-se-da-je-avganistanac-kulat-podsticao-na-dvostru- ko-ubistvo-nozem [21.08.2019].

Sarajevo: Dvojica migranata pretukli i opljačkali starca dok je išao platiti račune, Source.ba, 07.04.2019, http://www.source.ba/clanak/Crnahro- nika/492413/Sarajevo–Dvojica-migranata-pretukli-i-opljackali-starca- -dok-je-isao-platiti-racune [20.08.2019].

Shefer P., Liberalna nelagodnost Evropske integracije, Beograd 2007. Szczerek Z., Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Warszawa – Wołowiec 2017.

Szpala M., Jaroszewicz M., Macedonia a kryzys migracyjny, Analizy OSW,26.08.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-08-26/macedonia-a-kryzys-migracyjny [03.08.2019].

The Balkans: A migrant gateway for jihadists?, Global Initiative, 01.03.2018, https://globalinitiative.net/the-balkans-a-migrant-gateway-for-jihadists/[10.08.2019].

The Crisis of Democracy in the Western Balkans. Authoritarianism and EU Stabilitocracy, Graz 2017, http://www.biepag.eu/wp-content/uplo- ads/2017/03/BIEPAG-The-Crisis-of-Democracy-in-the-Western- -Balkans.-Authoritarianism-and-EU-Stabilitocracy-web.pdf [03.08.2019].

Tomović P., Talas migranata u Crnoj Gori, Radio Slobodna Evropa, 28.02.2019, https://www.slobodnaevropa.org/a/crna-gora-migranti-porast-broja-iz- bjeglice/29796341.html [20.08.2019].

Uhapšena peta osoba osumnjičena za organizovanu pljačku migranata u Sa- rajevu, Klix.ba, 01.08.2018, https://www.klix.ba/vijesti/crna-hronika/ uhapsena-peta-osoba-osumnjicena-za-organizovanu-pljacku-migrana- ta-u-sarajevu/180801014 [20.08.2019].

Vučić o “strahu od migranata”: Trebaju nam ljudi, ne prazne livade, N1, 02.03.2019, http://ba.n1info.com/Regija/a319463/Vucic-o-naseljavanju- -migranata.html [20.08.2019].

Woźnica R., Wpływ konfliktów w byłej Jugosławii na kierunki rozwoju transna- rodowej przestępczości zorganizowanej na Bałkanach, [in:] P. Chmielewski, S.L. Szczesio (eds), Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłoś- cią, Łódź 2013.

Zebić E., Hoće li se Zagreb protiviti slovenskom prijedlogu o Frontexu na gra- nici?, Radio Slobodna Evropa, 09.07.2019, https://www.slobodnaevropa. org/a/hrvatska-slovenija-frontex/30045618.html [17.08.2019].

Zivanovic M., Myanmar’s Persecuted Rohingya Join Balkan Rou- te into Europe, Balkan Insight, 02.08.2019, https://balkaninsight. com/2019/08/02/myanmars-persecuted-rohingya-join-balkan-route- -into-europe/?fbclid=IwAR0Kcdm4GZk5hC-F8W8Jz_7d_K6DWA- V1ObOSTLGAHbDu2DyTLvZtCgnrLtE [02.08.2019].

Zorić J., Maloletni migranti iz Avganistana završili u zatvoru za odrasle u Novom Sadu, N1, 17.01.2019, http://rs.n1info.com/Vesti/a452768/Ma- loletni-migranti-iz-Avganistana-zavrsili-u-zatvoru-za-odrasle-u-Novom- -Sadu.html [21.08.2019].

Zorić J., Ubijen migrant koji je bio osumnjičen za ubistvo Avganistanca u cen- tru Beograda, N1, 06.06.2019, http://rs.n1info.com/Vesti/a489941/Ubi- jen-migrant-koji-je-bio-osumnjicen-za-ubistvo-u-centru-Beograda.html [21.08.2019].

Županić S., BiH 2018: Dodik jedini politički profitirao na migrantima, Ex- press, 24.10.2018, https://www.express.hr/top-news/bih-2018-dodik-na- -migrantima-jedini-politicki-profitirao-18201 [15.08.2019].