16 June 2023

Energy security of Central European countries one year after Russia’s invasion of Ukraine / June 5, 2023

Energy security of Central European countries one year after Russia’s invasion of Ukraine / June 5, 2023

We invite you to watch the webinar: Energy security of Central European countries one year after Russia's invasion of Ukraine, which took place on June 5, 2023

? prof. dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski

? dr. hab. Justyna Misiągiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademia Zamojska

?  Eugenia Gusilov, Dyrektor, Romania Energy Center

Moderator: dr Michał Paszkowski, Instytut Europy Środkowej

Udostępnij