Prace IEŚ nr 7/2023

Dezinformacja w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej

| Łukasz Lewkowicz | Agata Tatarenko | Szczepan Czarnecki

ISBN: 978-83-67678-28-5

Number of pages: 68

Format: 135x200

Edition: Lublin 2023

Full publication text: PDF

Udostępnij