Prace IEŚ nr 7/2023

Dezinformacja w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej

| Łukasz Lewkowicz | Agata Tatarenko | Szczepan Czarnecki

ISBN: 978-83-67678-28-5

Liczba stron: 68

Format: 135x200

Wydanie: Lublin 2023

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij