Prace IEŚ 2/2019

Okupacje, dekomunizacja i walka o niepodległość w polityce historycznej państw bałtyckich

| Aleksandra Kuczyńska-Zonik

ISBN: 978-83-66413-02-3

Number of pages: 81

Format: 210x135

Edition: Lublin 2019

Full publication text: PDF

Udostępnij