Prace IEŚ 2/2019

Okupacje, dekomunizacja i walka o niepodległość w polityce historycznej państw bałtyckich

| Aleksandra Kuczyńska-Zonik

ISBN: 978-83-66413-02-3

Liczba stron: 81

Format: 210x135

Wydanie: Lublin 2019

Słowa kluczowe: , ,

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij