Prace IEŚ 16/2021

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

ISBN: 978-83-66413-62-7

Number of pages: 156

Format: 200x135

Edition: Lublin 2021

Full publication text: PDF

DOI: https://doi.org/10.36874/M21580

Udostępnij