Prace IEŚ 1/2019

Relikty komunizmu: polityka historyczna wobec materialnego dziedzictwa sowieckiego w Republice Czeskiej

ISBN: 978-8366413-00-9

Number of pages: 68

Format: 210x135

Edition: Lublin 2019

Full publication text: PDF

Udostępnij