Prace IEŚ 1/2019

Relikty komunizmu: polityka historyczna wobec materialnego dziedzictwa sowieckiego w Republice Czeskiej

ISBN: 978-8366413-00-9

Liczba stron: 68

Format: 210x135

Wydanie: Lublin 2019

Słowa kluczowe: , ,

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij