Prace IEŚ 12/2021

Ryzyko polityczne: wyzwania dla stabilności politycznej, rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej Serbii

| Konrad Pawłowski

ISBN: 978-83-66413-60-3

Number of pages: 106

Format: 200x135

Edition: Lublin 2021

Full publication text: PDF

Udostępnij