Prace IEŚ nr 6/2022

Strategie bezpieczeństwa i obrony państw Europy Środkowej: Bułgaria, Rumunia, Serbia, Ukraina

Editorial Team: Beata Surmacz

ISBN: 978-83-66413-83-2

Number of pages: 86

Full publication text: PDF

Udostępnij