Prace IEŚ 13/2020

Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej po 1989 roku: uwarunkowania, struktury, perspektywy

ISBN: 978-83-66413-25-2

Number of pages: 78

Format: 210x135

Edition: Lublin 2020

Full publication text: PDF

Udostępnij