Prace IEŚ 13/2020

Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej: uwarunkowania, struktury, perspektywy

ISBN: 978-83-66413-25-2

Liczba stron: 78

Format: 210x135

Wydanie: Lublin 2020

Opis:
Idea transgranicznej współpracy lokalnych i regionalnych społeczności zrodziła się w Europie Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej. Wiązało się to z początkiem procesu integracji państw europejskich, dawniej często nastawionych do siebie wrogo. Podobny proces miał miejsce po 1989 r. również w państwach Europy Środkowej. Był on możliwy dzięki transformacji ustrojowej, reaktywacji samorządu terytorialnego i wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. W ciągu trzech dekad transformacji w Europie Środkowej utworzono kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów transgranicznych, takich jak euroregiony i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej. Celem prezentowanej publikacji jest analiza rozwoju współpracy transgranicznej w państwach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. Praca składa się z czterech rozdziałów: dwa pierwsze dotyczą rozważań nad istotą i uwarunkowaniami współpracy transgranicznej w Europie Środkowej, natomiast w dwóch kolejnych szczegółowo analizuje się działających w regionie aktorów transgranicznych oraz planowane po 2020 r. zmiany polityki spójności UE i założenia aktualnej polskiej prezydencji w V4.

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij