Biało-ruskij mir. Reaktywacja reintegracyjna w relacjach rosyjsko-białoruskic

White-Russian world. Reintegration reactivation in relations between Russian Federation and Belarus

Denys Sviridenko

ORCID: Denys Sviridenko: 0000-0001-6126-1747

Afiliacja: Guangdong University of Petrochemical Technology, China

Edition: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.4

Citation method: D. Sviridenko, M. Orzechowski, Biało-ruskij mir. Reaktywacja rei ntegracyjna w relacjach rosyjsko-białoruskich, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 2, s. 67-80, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.4.

Keywords:, ,

Keywords: , , , ,

Abstract: Stosunki Federacji Rosyjskiej i Białorusi w XXI w. charakteryzują się dynamiką i zmiennością. Procesy integracyjne obu państw, zapoczątkowane jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia, są elementem konsekwentnie realizowanej przez Rosję strategii dominacji na obszarze postradzieckim. Autorzy dochodzą do konstatacji, że owa strategia w przypadku Białorusi jest swoistą mieszanką soft power i hard power, a dobór instrumentów działania jest uzależniony od stabilności autorytarnego reżimu, którego uosobieniem jest Alaksandr Łukaszenka. Sfałszowane wybory prezydenckie uruchomiły falę protestów, doprowadzając do stopniowej utraty legitymacji społecznej przez białoruskiego prezydenta. Rosja staje przed dylematem: czy nadal wspierać tracącego poparcie Łukaszenkę, czy poszukać „nowej alternatywy personalnej”, polityka, który gwarantowałby implementację „prorosyjskiego wektora” w polityce wewnętrznej i zagranicznej Białorusi. Bez względu na rozwój sytuacji, strategicznym celem Rosji pozostaje utrzymanie Białorusi w swojej strefie wpływów przy wykorzystaniu już istniejących mechanizmów współpracy pomiędzy oboma państwami.

Bibliography:

Belorussiya na pereput’ye: v poiskakh mezhdunarodnoy identichnosti, red. Sh. Garnett, R. Legvold, Moskva 1998.

Brooke J., Is ‘Soviet Union light’ the Future of Putin’s Russia?, http://www.voanews.com/content/soviet-union-light-future-putin-russia/1521341.html.

Dogovor o Soyuze Belarusi i Rossii, Ratifitsirovan Federal’nym zakonom RFOT 10 iyunya 1997 goda N 89-FZ, https://docs.cntd.ru/document/1902007.

Dogovor o sozdanii Soyuznogo gosudarstva, https://soyuz.by/dogovor-osozdanii-soyuznogo-gosudarstva.

Fiszer J.M., Stępniewski T., Świder K., Polska – Ukraina – Białoruś – Rosja.

Obraz politycznej dynamiki regionu, Warsaw 2019.

Kłysiński K., Żochowski P., FSB ujawnia próbę „zamachu” na Łukaszenkę, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-04-19/fsb-ujawniaprobe-zamachu-na-lukaszenke.

Kuczyński G., Kryzys reżimu Łukaszenki – Rosja chce to wykorzystać, https://www.tvp.info/49388060/wybory-na-bialorusi-grzegorz-kuczynski-kryzys-rezimu-lukaszenki-rosja-chce-wykorzystac-wieszwiecej.

Kurakina S.I., Soyuznoye gosudarstvo Belarusi i Rossii: konstitutsionno-pravovoye issledovaniye, https://search.rsl.ru/ru/record/01003059884.

Malak K., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Warszawa 2003.

Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, „Komentarze OSW”, 27.03.2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03-27/doktryna-putina-tworzenie-koncepcyjnych-podstaw-rosyjskiej.

Nye J.S. jr, Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce międzynarodowej?, Warszawa 2007.

Olchowski J., Białoruś – wyzwania i dylematy w 2021 roku, „Komentarze IEŚ” 344, https://ies.lublin.pl/komentarze/bialorus-wyzwania-i-dylematy-w-2021-roku/.

Olchowski J., Białoruś i Rosja – żelazny braterski uścisk, „Komentarze IEŚ” 256, https://ies.lublin.pl/komentarze/bialorus-i-rosja-zelazny-braterskiuscisk/.

Orzechowski M., Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990-2005, Toruń 2013.

Rozwój zbliżenia Białorusi i Rosji: Związek rosyjsko-białoruski, „Fakty. Prognozy. Opinie. Biuletyn DBM MON” 1997, nr 4(45).

Ruszkowski J., Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2010, nr 4.

Sadłocha J., Pomiędzy miękką a twardą siłą: smart power, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13.

Soglasheniye o Tamozhennom soyuze mezhdu Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Belarus, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15906/.

Stoessinger J.G., The Might of Nation. World Politics in Our Times, New York 1969.

Sułek M., Parametry potęgi (siły) państwa – stałe czy zmienne, [w:] Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides, Warszawa 2009.

Szabaciuk A., Białorusko-rosyjska rozgrywka strategiczna z importem ropy naftowej w tle, „Komentarze IEŚ” 196, https://ies.lublin.pl/komentarze/bialorusko-rosyjska-rozgrywka-geostrategiczna-z-importem-ropy-naftowej-w-tle/.

Keywords:, ,