Organized crime and state capture in the Western Balkans

Przestępczość zorganizowana i „zawłaszczenie państwa” w regionie Bałkanów Zachodnich

Rafał Woźnica

ORCID: Rafał Woźnica: 0000-0001-7623-4100

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Polska

Pages: 289-306

Edition: Lublin 2021

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.14

Citation method: R. Woźnica, Organized crime and state capture in the Western Balkans, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 19(2021), z. 4, s. 287-306, doi: https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.4.14.

Keywords:

Keywords: , ,

Abstract: Głównym celem artykułu jest pokazanie, że przeciągająca się symbioza między ośrodkami władzy politycznej a przestępczością zorganizowaną prowadzi do rozwoju trwałych, skorumpowanych i nieprzejrzystych sieci wpływów i powiązań. Skupiając się na państwach Bałkanów Zachodnich, autor wskazuje na przyczyny rozwoju przestępczości zorganizowanej w regionie, a następnie na jej uwarunkowania powstałe w okresie powojennym, skutkujące niepowodzeniem w zakresie skutecznej walki ze zjawiskiem przestępczości zorganizowanej oraz towarzyszącej jej korupcji. W artykule wskazano również, że tworzenie symbiotycznych relacji między elitami politycznymi i zorganizowanymi grupami przestępczymi prowadzi do faktycznego „zawłaszczenia państwa” w regionie Bałkanów Zachodnich. Z kolei nierozwiązane problemy korupcji i przestępczości zorganizowanej mają bezpośredni wpływ na proces integracji europejskiej państw bałkańskich.

Bibliography:

Anastasijevic D., Organized Crime in the Western Balkans, Paper presented at the First Annual Conference of Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region, HUMSEC, Nov. 2006, https://www.files.ethz.ch/isn/102340/1_Anastasijevic.pdf.

Andreas P., The Clandestine Political Economy of War and Peace in Bosnia, “International Studies Quarterly”, 2004, vol. 48, no. 1.

Antonopoulos G. A., The Greek Connection(s): The Social Organization of the Cigarette-Smuggling Business in Greece, “European Journal of Criminology”, 2008, vol. 5, no. 3.

“Balkans’ Escobar” Sentenced to 10 Years in Prison, Exit News, 08.05.2019, https://exit.al/en/2019/05/08/balkans-escobar-sentenced-to-10-year-in-prison/.

Bartlett W., International assistance, donor interests, and state capture in the Western Balkans, “Journal of Contemporary European Studies”, 2021, vol. 29, no. 2.

Buscaglia E., van Dijk J., Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector, “Forum on Crime and Society”, 2003, vol. 3, no. 1-2.

Cockayne J., Hidden Power: The Strategic Logic of Organized Crime, New York 2016.

Corruption, Contraband and Organized Crime in Southeast Europe, Sofia 2003, https://csd.bg/publications/publication/corruption-contraband-and-organized-crime-in-southeast-europe/ [25.10.2021].

Court Documents Show Close Ties between Former Minister Saimir Tahiri and Convicted Drug Traffickers, Exit News, 28.10.2019, https://exit.al/en/2019/10/28/court-documents-show-close-ties-between-former-minister-saimir-tahiri-and-convicted-drug-traffickers/ [25.10.2021].

Djokic K., EU, NATO and Beyond: The Security Dynamics of the Western Balkans, [in:] The Balkans: Old, New Instabilities, G. Fruscione (ed.), Milan 2020.

European Commission, A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, Strasbourg, 6.2.2018, COM(2018) 65 final, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf.

Fruscione G., Much More than a Captured State: Top Serbian Institutions Scandals, ISPI, 15.10.2021, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/much-more-captured-state-top-serbian-institutions-scandals-31687.

Galeotti M., The Russian ‘Mafiya’: Consolidation and Globalisation, “Global Crime”, 2004, vol. 6, no. 1.

Giatzidis E., The Challenge of Organized Crime in the Balkans and the Political and Economic Implications, “Journal of Communist Studies and Transition Politics”, 2007, vol. 23, no. 3.

Global Organized Crime Index, https://ocindex.net.

Godson, R. The Political-Criminal Nexus and Global Security, [in:] Menace to Society: Political-Criminal Collaboration Around the World, R. Godson (ed.), London 2003.

Handbook of Organised Crime and Politics, F. Allum, S. Gilmour (eds.), Cheltenham 2019.

Kaplan R. D., Hoods Against Democrats, The Atlantic, December 1998, http://www.theatlantic.com/past/docs/issues/98dec/bulgaria.htm.

Kemp W., Crooked Kaleidoscope: Organized Crime in the Balkans, Geneva 2017, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/07/OC_balkans.pdf.

Khristov Ch., Secret Services and Transformation, Sofia 2004 [Христов Ч., Секретните служби и преходът, София 2004].

Kleemans E., van de Bunt H. G., The Social Organisation of Human Trafficking, [in] Global Organized Crime: Trends and Developments, D. Siegel, H. G. van de Bunt, D. Zaitch’s (eds.), Dordrecht 2003.

Krasniqi K., Organized Crime in the Balkans, “European Scientific Journal”, 2016, vol. 12, no. 19.

Magyar B., Post-Communist Mafia State: the Case of Hungary, Budapest 2016.

Measuring Organized Crime in the Western Balkans, Vienna 2020, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/OC/Measuring-OC-in-WB.pdf.

Middleton D. J., Levy M., The role of solicitors in facilitating ‘Organized Crime’: Situational crime opportunities and their regulation, “Crime, Law and Social Change”, 2004, vol. 42, no. 2-3.

Partners in Crime: The Risk of Symbiosis Between the Security Sector and Organized Crime in Southeast Europe, Sofia 2004 [Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа, София 2004].

Perry V., Keil S., The Business of State Capture in the Western Balkans: An Introduction, “Southeastern Europe”, 2018, vol. 42, no. 1.

Popovikj M., Corruption: The Western Balkans’ Achilles Heel?, ISPI, 16.05.2018, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/corruption-western-balkans-achilles-heel-20518.

Prelević B., Mafijašenje države, Vreme, 27.06.2018, https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1607649.

Ristic M., Two Decades on, Kosovo’s Guerrilla Boss Thaci May Finally Face Trial, Balkan Insight, 25.06.2020, https://balkaninsight.com/2020/06/25/two-decades-on-kosovos-guerrilla-boss-thaci-may-finally-face-trial/.

Shelley L., The Unholy Trinity: Transnational Crime, Corruption, and Terrorism, “Brown Journal of World Affairs”, 2005, vol. 11, no. 2.

State Capture Assessment Diagnostics in the Western Balkans 2020: Risks and Policy Options, “Policy Brief”, 2020, no. 10, https://seldi.net/publications/policy-briefs/seldi-policy-brief-10-state-capture-assessment-diagnostics-in-the-western-balkans-2020-risks-and-policy-options/.

Strategija e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë, Tirana 2014, https://www.mod.gov.al/images/PDF/strategjia_sigurise_kombetare_republikes_se_shqiperise.pdf.

The Crisis of Democracy in the Western Balkans. An Anatomy of Stabilitocracy and the Limits of EU Democracy Promotion, M. Kmezić, F. Bieber (eds.), Balkans in Europe Policy Advisory Group Policy Study, March 2017.

van Dijk J., Mafia markers: assessing organized crime and its impact upon societies, “Trends in Organized Crime”, 2007, vol. 10, no. 4.

van Ham P., Gridlock, Corruption and crime in the Western Balkans, The Hague 2014, https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Gridlock%20Corruption%20and%20Crime%20in%20the%20Western%20Balkans.pdf.

Vasić M., Tagirov T., Kriminal, obični i državni, Vreme, 17.08.2005, https://www.vreme.com/cms/view.php?id=425322&print=yes.

Wintour P., Candidates in Kosovo election call for alliance against corruption, The Guardian, 08.02.2021, https://www.theguardian.com/world/2021/feb/08/candidates-in-kosovo-election-call-for-alliance-against-corruption.

von Lampe K., Criminals are not alone: Some observations on the social microcosm of illegal entrepreneurs, [in:] Crime Business and Crime Money in Europe. The Dirty Linen of Illicit Enterprise, P. C. van Duyne, A. Maljevic, M. van Dijck, K. von Lampe, J. Harvey (eds.), Nijmegen 2007.

Woźnica R., Wpływ konfliktów w byłej Jugosławii na kierunki rozwoju transnarodowej przestępczości zorganizowanej na Bałkanach, [in:] Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, P. Chmielewski, S. L. Szczesio (eds.), Łódź 2013.

Zvekic U., Corruption and Organized Crime Threats in Southern Eastern Europe, https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2016/07/zvekic-corruption-and-organised-crime-threats-in-southern-eastern-europe-2016.pdf.

Keywords: