Russia-Ukraine war: independence, identity, and security

Tomasz Stępniewski

ORCID: Tomasz Stępniewski: 0000-0002-4581-5145

Pages: 7-16

Edition: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.1

Citation method: T. Stępniewski, Russia-Ukraine war: independence, identity, and security, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 7-16, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.1.

Abstract: Celem niniejszego krótkiego artykułu jest pokazanie, że stosunki między Ukrainą a Rosją są niezwykle złożone, ponieważ zbudowane są na wspólnej historii, religii, języku i kulturze i nie należy ich oceniać według zachodnich standardów. Oceniając obecną sytuację z szerszej perspektywy, należy podkreślić istotną rolę Ukrainy w polityce zagranicznej Rosji. Ukraina jest uważana za kluczowe państwo poradzieckie, znaczący kraj „bliskiej zagranicy”, którego pozycja, potencjał i położenie geopolityczne mają kluczowe znaczenie dla równowagi sił zarówno w Europie Wschodniej, jak i na całym kontynencie. W tekście podjęto próbę syntetycznego spojrzenia na obecną wojnę rosyjsko-ukraińską z punktu widzenia walki Ukrainy o pełną niepodległość, pamięć i tożsamość. Czy wojna bratnich narodów zniweczy wieloletnią politykę Rosji wobec Ukrainy? Czy konflikt zrujnuje rosyjskie plany reintegracji przestrzeni poradzieckiej, których osią jest Ukraina? Czy wojna pobudzi Ukrainę do zajęcia się kwestią swojej tożsamości, postsowieckiej spuścizny i zbiorowej pamięci?

Bibliography:

Dyner A.M., Dyplomacja siły – rosyjska polityka bezpieczeństwa po 2008 r., “Sprawy Międzynarodowe” 2015, vol. 68, no. 1, pp. 33-49.

Eberhardt A., Ukraińska wojna o niepodległość, “Nowa Europa Wschodnia” 2015, no. 3-4, p. 42.

Hillis F., Children of Rus’. Right-Bank Ukraine and the Invention of a Russian Nation, Ithaca and London 2013.

Klatt M., Stępniewski T., Normative Influence. The European Union, Eastern Europe and Russia, Lublin–Melbourne 2012.

Kulyk W., Narodowościowe przeciwko radzieckiemu: pamięć historyczna na niepodległej Ukrainie, [in:] Dialog kultur pamięci w regionie ULB, A. Nikžentaitis, M. Kopczyński (eds.), Warsaw 2014, p. 163.

Dilemmas of State-Led Nation Building in Ukraine, T. Kuzio and P. D’Anieri (eds.), Westport, CT and London 2002.

Kuzio T., National identity and history writing in Ukraine, “Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity” 2006, vol. 34, no. 4, p. 407.

Magocsi P.R., A History of Ukraine. The Land and Its Peoples, 2nd edition, Toronto 2010.

Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, “Komentarze OSW”, no. 131, 27 March 2014, http://www.osw.waw.pl.

Plokhy S., The Cossack Myth. History and Nationhood in the Age of Empires, Cambridge 2012.

Rotfeld A.D., Porządek międzynarodowy. Parametry zmiany, “Sprawy Międzynarodowe” 2014, vol. 67, no. 4, p. 47.

Smith G. et al., Nation-building in the Post-Soviet Borderlands. The Politics of National Identities, part I, Cambridge 1998.

Stępniewski T., Russia–Ukraine War: Remembrance, Identity and Legacies of the Imperial Past, “Yearbook of Polish European Studies” 2017, vol. 20, pp. 169-176.

Subtelny O., Imperial Disintegration and Nation-State Formation: The Case of Ukraine, [in:] The Successor States to the USSR, J.W. Blaney (ed.), Washington DC 1995, pp. 184-195.

Subtelny O., Ukraine: A History, 4th edition, Toronto 2009.

Ukraine under Zelenskyy: Domestic, Foreign and Security Policy in Flux, M. Drabczuk, T. Stępniewski (eds.), “IEŚ Policy Papers” 2021, no. 10, Lublin 2021.

Umland A., The Global Impact of the “Ukraine Crisis”. Russia’s Decline and Euro-Asiatic Security in the Early 21st Century, “Krytyka Magazine”, June 2015, http://krytyka.com/en/articles/global-impact-ukraine-crisis-russias-decline-and-euro-asiatic-security-early-21st-century#sthash.ufEIB3S9.dpuf.

Wężyk K., Niedźwiedziowi wolno więcej (rozmowa z Andrej Krickovic), 18 July 2015, http://wyborcza.pl/magazyn/1,146875,18384515,niedzwiedziowi-wolno-wiecej.html.

Zięba R., Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2014, vol. 50, no 2, p. 15.