The position of Eastern European countries towards the Three Seas Initiative (TSI)

Stanowisko państw Europy Wschodniej wobec Inicjatywy Trójmorza (TSI)

ORCID: Andrzej Wojtaszak: 0000-0002-5615-9438

Afiliacja: University of Szczecin, Poland

ORCID: Andrzej Wojtaszak: 0000-0002-5615-9438

Pages: 137-153

Edition: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.8

Citation method: A. Wojtaszak, The position of Eastern European countries towards the Three Seas Initiative (TSI), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 137-153, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.8.

Keywords: , , ,

Abstract: The creation of the Three Seas Initiative (TSI), the political and economic format for 12 EU countries, is accompanied by a growing interest on the part of world powers and non-EU countries in the region. The aim of the research is to analyse the involvement of three Eastern European countries, namely Belarus, Ukraine, and Moldova in projects developed under TSI. The research used a neorealistic approach. These countries belong to the post-Soviet area and, apart from Belarus, show a willingness to cooperate with Western institutions, which arouses a strong reaction from the Russian Federation. The research will result in determining their participation in projects implemented by TSI, including energy, transport, and digital infrastructure. These countries are on the way to working more closely with the Initiative, possibly under the new TSI plus format. The United States supports the expansion of the Three Seas Initiative.

Bibliography:

Brzeziński I., Fried D., Mosbacher G., Czym jest Inicjatywa Trójmorza? Od wizji do działania, Trimarium.pl, July 6, 2021, https://trimarium.pl/czym-jest-inicjatywa-trojmorza-od-wizji-do-dzialania.

Chodakiewicz M.J., Międzymorze, Warsaw 2021.

Chojan A., The United States on the Three Seas Initiative, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019. vol. 17, no. 3.

Completing Europe: From the North-South Corridor to Energy, Transportation, and Telecommunications Union, report by Atlantic Council and CEEP, 21 November 2014, https://www.atlanticcouncil.org.

Czaputowicz J., Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny, [in:] Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych.

Założenia i zastosowania badawcze, J. Czaputowicz, E. Haliżak (eds.), Warszawa 2015.

Dziewiałtowski-Gintowt B., Integracja Ukrainy z Unią Europejską w świetle wybranych projektów Trójmorza, “Wschodoznawstwo” 2021, vol. 15.

Eberhardt P., Twórcy ukraińskiej geopolityki, “Przegląd Geograficzny” 2009, vol. 81, no. 2.

Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2000.

Honcharenko O., Trymor’ya: chy mozhlyvyy Balto-Chornomors’kyysoyuz bez Ukrayiny?, 18 February 2020, lb.ua, https://ukr.lb.ua/blog/aleksey_goncharenko/450239_trimorya_chi_mozhliviy.html.

Kamińska A., Wybrane problemy Republiki Mołdawii w świetle zmian w ładzie międzynarodowym, “Studia Europejskie” 2017, no. 4.

Kłysiński K., Żochowski P., Rosja-Białoruś: pozorowane przyspieszenie integracji, „Analizy OSW”, 5 November 2021, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-05/rosja-bialorus-pozorowane-przyspieszenie-integracji.

Kochis D., US Contributions to 3 Seas Investment Fund Are Smart, Strategic, Daily Signal, 5 January 2021, https://www.dailysignal.com/2021/01/05/us-contributions-to-3-seas-investment-fund-are-smart-strategic/.

Kornat M., M. Wołos, Józef Beck. Biografia, Warsaw 2021.

Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warsaw 2019.

Kushnir O., The Intermarium as a Pivotal Geopolitical Buzzword, “East/West: Journal of Ukrainian Studies” 2021, vol. VIII, no. 2.

Lasecki R., Ruś Bałtycka – białoruska odpowiedź na Trójmorze, “Myśl Polska” 2020, no. 37-38, https://www.mysl-polska.pl/2478.

Lewkowicz Ł., The Three Seas Initiative in the Context of International Challenges, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, vol. 17, no. 3.

Łaptos J., Zakres i formy współpracy polityków środkowoeuropejskich na uchodźctwie podczas II wojny światowej, “Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 2017, vol. 25.

Mackinder H.J., Demokratyczne ideały a rzeczywistość, Warsaw 2019.

Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, “Komentarz OSW”, 27 March 2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03-27/doktryna-putina-tworzenie-koncepcyjnych-podstaw-rosyjskiej.

Mieroszewski J., Materiały do refleksji i zadumy, Paris 1976.

Mizhnarodnyy vodnyy shlyakh E40, Natsional’nyy ekolohichnyy tsentr Ukrayiny (2020), http://necu.org.ua/e40ukraine.

Neoimperskoye gosudarstvo s ambitsiyami k liderstvu i zakhvatu. I rech’ vovse ne o Rossii, Baltnews, 24 May 2020, https://baltnews.lt/nato/20200524/1019955321/Neoimperskoe-gosudarstvo-s-ambitsiyami-k-liderstvu-i- zakhvatu-I-rech-vovse-ne-o-Rossii.htm.

Nye J.S., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce międzynarodowej?, Warsaw 2007.

Okulewicz P., Koncepcja Międzymorza w myśli i praktyce politycznej obozu J. Piłsudskiego w latach 1918-1926, Poznań 2001.

Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warsaw 2020.

Orzelska-Stączek A., New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, vol. 18, no. 1.

Plan współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą w ramach Trójkąta Lubelskiego, 7 July 2021, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0803/114847-mapa-drogowa-trojkata-lubelskiego-1.pdf.

Poltorak V., Ukraine and the Intermarium: From the Middle Ages to the Collapse of the USSR, [in:] The Intermarium as the Polish-Ukrainian Linchpin of Baltic Black Sea Cooperation, O. Kushnir (ed.), Cambridge 2019.

Posol rozpoviv, chomu Ukrayinu ne zaprosyly na konferentsiyu „Trymor’ya”, 5.ua, 6 July 2021, https://www.5.ua/polityka/posol-rozpoviv-chomu-ukrainu-ne-zaprosyly-na-konferentsiiu-trymoria-149650.html.

Radziwinowicz W., Jagielski W., Jesteśmy tu, by podjąć walkę, Wyborcza.pl, 13 August 2008, https://wyborcza.pl/7,75399,5583348,jestesmy-tu-by-podjac-walke.html.

Rosja zapoczątkowała kontakty z USA w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa, pap.pl, 21 December 2021, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1033580%2Crosja-zapoczatkowala-kontakty-z-usa-sprawie-tak-zwanej-gwarancji.

Shevchenko O., Idea Sojuszu Bałtycko-Czarnomorskiego oraz reakcja na utworzenie Trójmorza w ukraińskiej myśli politycznej 2015–2019, “Sprawy Międzynarodowe” 2020, vol. 73, no. 2.

Soroka G., Stępniewski T., The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, vol. 17, no. 3.

Stępniewski T., Inicjatywa Trójmorza: uwarunkowania geopolityczne i nowy model regionalnej współpracy, “Studia Europejskie” 2018, no. 2.

Stoessinger J.G., The Might of Nation. World Politics in Our Times, New York 1969.

Studium wykonalności drogi wodnej E40 w Polsce: Opublikowanie niepokojących wstępnych wyników, Save Polesia, 4 March 2020, https://savepolesia.org/e40-waterway-feasibility-study-in-poland-worrying-initial-results-published/.

Sułek M., Parametry potęgi (siły) państwa – stałe czy zmienne, [in:] Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, M. Sułek, J. Symonides (red.), Warsaw 2009.

Sviridenko D., Orzechowski M., Biało-ruskij mir. Reaktywacja reintegracyjna w relacjach rosyjsko-białoruskich, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2021, vol. 19, no. 2.

Szeptycki A., Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy: długi cień Rosji, [in:] “Rocznik Statystyczny 2019/20”, vol. 25, Warsaw 2020.

Three Seas, Status Report of 2021, https://projects.3seas.eu/report.

Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza w polskiej polityce zagranicznej, „Studia Europejskie” 2018, no. 2.

Ukraina, Gruzja i Mołdawia utworzyły „stowarzyszone trio”, w celu połączenia wysiłków na drodze integracji europejskiej, jagiellonia.org, 17 May 2021, https://jagiellonia.org/ukraina-gruzja-i-moldawia-utworzyly-stowarzyszone-trio-w-celu-polaczenia-wysilkow-na-drodze-integracji-europejskiej/.

Vasylevych Y. V., Chornomors’ka kontseptsiya Yuriya Lypy u heopolitychniy dumtsi Ukrayiny, Naukovi pratsi [Chornomors’koho derzhavnoho universytetu imeni Petramohyly], “Politolohiya” 2012, t. 178, vyp. 166.

Voytyuk O., Koncepcja Międzymorza we współczesnej myśli politycznej Ukrainy, “Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich” 2019, no. 10.

Wizyta prezydent Mołdawii na Ukrainie. Kijów i Kiszyniów chcą przystąpić do Inicjatywy Trójmorza, 14 January 2021, https://studium.uw.edu.pl/wizyta-prezydent-moldawii-na-ukrainie-kijow-i-kiszyniow-chca-przystapic-do-inicjatywy-trojmorza/.

Wspólna deklaracja w sprawie Inicjatywy Trójmorza, prezydent.pl, 25 August 2016, http://www.prezydent. pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art, 105,wspolna-deklaracja-w-sprawie-inicjatywy-trojmorza.html.

Wspólna Deklaracja Prezydenta Republiki Litewskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Ukrainy, prezydent.pl, 2 December 2021, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wspolna-deklaracja-prezydentow-polski-litwy-i-ukrainy-plen,46189.

Zbruch A., Ideya Balto-Chornomors’koho soyuzu (Mizhmor’ya): istoriya taperspektyvy, pravyysektor.info, 25 May 2017, https://pravyysektor.info/prosvitnyctvo/oriyentyry/ideya-balto-chornomorskogo-soyuzu-mizhmorya-istoriya-ta-perspektyvy.