Prawa człowieka w polityce zagranicznej Ukrainy. O wartościach liberalnych w czasach pokoju i wojny

Human rights in the foreign policy of Ukraine. About liberal values in times of peace and war

Juriy Temirov

ORCID: Juriy Temirov: 0000-0003-1062-942X

Larysa Leszczenko

ORCID: Larysa Leszczenko: 0000-0001-8469-6612

Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski, Polska

Pages: 291-310

Edition: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.12

Citation method: L. Leszczenko, J. Temirov, Prawa człowieka w polityce zagranicznej Ukrainy. O wartościach liberalnych w czasach pokoju i wojny, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20 (2022), z. 4, s. 291-310, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.4.12

Keywords: , , , ,

Abstract: The aim of this article is an attempt to present the process of implementation of the human rights issue in Ukraine’s foreign policy since 2014, when, as a result of the Revolution of Dignity, the pro-European direction of the country’s development was clearly declared as a final liberation from the colonial influence of Russia. The hypothesis of the presented considerations assumes that the European path of development and the construction of a human rights protection system based on European models is the basis for the internationalization of human rights issues in Ukraine’s foreign policy and is important in building an international coalition against Russian aggression. The specificity of the discussed topic required turning to the theory of classical realism, the theory of the state’s foreign policy and the liberal theory. To achieve the outlined goal, discourse analysis and political and legal analysis were used. This article is based on the analysis of monographs and scientific articles on human rights issues, attention has been paid to selected documents of Ukrainian legislation on foreign policy, the importance of Ukraine’s Foreign Policy Strategy of 2021 has been particularly emphasized, selected resolutions and other documents of international organizations have also been taken into account, which relate to the issue of human rights in Ukraine, the current events and their impact on the level of activity of Ukraine’s foreign policy in the field of human rights were taken into account. On the basis of the presented considerations, it can be concluded that the threat to state security, which is war, does not exclude active actions in foreign policy to protect human rights and freedoms, including Ukraine taking a firm stance in defense of liberal values.

Bibliography:

An Independent Legal Analysis of the Russian Federation’s Breaches of the Genocide Convention in Ukraine and the Duty to Prevent, https://newlinesinstitute.org/wp-content/uploads/English-Report.pdf.

Analityczna dopowid’ do szczoricznoho Posłannia Prezydenta Ukrajiny do Werchownoji Rady Ukrajiny. Ukrajina – trydciat’ rokiw peretworeń, https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-12/analitichna_dopovid_do_poslannya_prezidenta_do_vr_ukraini_2021-1.pdf.

Applebaum A., Czerwony głód, Agora, Warszawa 2018.

Biełokołos O., Jaremenko B., Prawa ludyny u miżnarodnych widnosynach i nowiў koncepciï zowniszńioï polityky Ukraïny, https://mfaua.org/content/files/op/q2/opq2r44ysb6tvfsutcdwamuqcsirsqcu.pdf.

Bieńczyk-Missala A., Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, Warszawa 2005.

Bílková V., Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky, https://www.dokumenty-iir.cz/Knihy/Rocenka_2016_kapitoly/Kapitola%2018%20Lidskopravni%20rozmer.pdf.

Brysk A., Global Good Samaritans. Human Rights as Foreign Policy, Oxford University Press, 2009.

Dannenbaum T., Mechanisms for Criminal Prosecution of Russia’s Aggression Against Ukraine, https://www.justsecurity.org/80626/mechanisms-for-criminal-prosecution-of-russias-aggression-against-ukraine/.

Donnelly J., Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 2013.

Forum wilnych narodiw Rosiji uchwaływ dekłaraciju pro dekołonizaciju RF, https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3007195,Форум-вільних-народів-Росії-ухвалив-декларацію-про-деколонізацію-РФ.

Heller K.J., Creating a Special Tribunal for Aggression Against Ukraine Is a Bad Idea, https://opiniojuris.org/2022/03/07/creating-a-special-tribunal-for-aggression-against-ukraine-is-a-bad-idea/.

Human Rights and Comparative Foreign Policy, D.P. Forsythe (ed.), United Nations University Press, 2000.

Human Rights in the ‘War on Terror’, R.A. Wilson (ed.), Cambridge University Press, 2005.

Judina T., U WR stworyły miżfrakcijne objednannia «Za wilnyj Kawkaz», https://www.unn.com.ua/uk/news/1982054-u-vr-stvorili-mizhfraktsiyne-obyednannya-za-vilniy-kavkaz.

Kaymowa A., Nakazanye za Ukraynu: kak brata Achmeda Zakaewa zastawyły otruhat’ eho, https://www.kavkazr.com/a/nakazanie-za-ukrainu-kak-brata-ahmeda-zakaeva-zastavili-otrugatj-ego/31871333.html.

Kraluk P., Wijna i możływyj rozpad Rosiji. Czetwerta sproba?, https://www.radiosvoboda.org/a/forum-vilnykh-narodiv-rosiya/31970290.html.

Kuzio T., Russian Nationalism and the Russian-Ukrainian War. Autocracy-Orthodoxy-Nationality, Routledge, 2022.

Leszczenko L., Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka na Ukrainie, [w:] Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian, B. Albin, J. Kupczak (red.), Wrocław 2004.

Leszczenko L., Ukraina w Radzie Europy, [w:] Europa Wschodnia. Dekada transformacji. Rosja, B. Albin, W. Baluk (red.), Wrocław 2003.

Maje buty obow’iazkowe j pryncypowe pokarannia dla wsich rosijśkych złoczynciw wystup Prezydenta na Miżnarodnij konferenciji szczodo prytiahnennia Rosiji do widpowidalnosti za złoczyny w Ukrajini (Haaha), https://www.president.gov.ua/news/maye-buti-obovyazkove-j-principove-pokarannya-dlya-vsih-rosi-76477.

Podpysanye Protokoła o Dekołonyzacyy RF w Prahe na Forume Swobodnыch Narodow 23.7.2022, https://www.youtube.com/watch?v=UA82nvJMfuw.

Political Declaration of the Ministerial Ukraine Accountability Conference, July 14 2022, The Hague, https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/documents/diplomatic-statements/2022/07/14/political-declaration-of-the-ministerial-ukraine-accountability-conference.

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej, Raport PISM, A. Bieńczyk-Missala, R. Kuźniar (red.), Warszawa 2005.

Roszczina O., Radi proponujut’ wyznaty Czeczniu nezałeżnoju wid Rosijśkoji Federaciji, https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/12/7357710/.

Snyder T., Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, Warszawa 2011.

Stratehija zowniszńiopolitycznoji dijalnosti Ukrajiny, zatwerdżeno Ukazom Prezydenta Ukrajiny wid 26 serpnia 2021 roku nr 448/2021, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/2021#Text.

Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Warszawa 2014.

We document the war crimes of the Russian Federation in Ukraine, https://warcrimes.gov.ua/en/.

Wołodymyr Zełenśkyj inicijuje stworennia specialnoho mechanizmu, jakyj dopomoże prytiahnuty do widpowidalnosti osib, pryczetnych do złoczyniw proty ukrajinśkoho narodu, https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-iniciyuye-stvorennya-specialnogo-mehaniz-74057.

Yschanow Ch., Demokratyja w Yczkeryy. Ystoryczeskaja pamiat’ Yczkeryy, https://www.youtube.com/watch?v=MUUJlv80cQk [09.07.2022].

Zakon Ukrajiny Pro prawowyj reżym wojennoho stanu, „Widomosti Werchownoji Rady” 2015, nr 28, st. 250, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.