Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Federacji Rosyjskiej – stan obecny i perspektywy

ORCID: Andrzej Gil: 0000-0002-6415-8339

ORCID: Andrzej Gil: 0000-0002-6415-8339

Pages: 121-128

Edition: Lublin 2012

DOI: --