Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach

Issue editor: Andrzej Gil

ISSN: 1732-1395

e-ISSN: 2719-2911

Number of pages: 135

Publisher: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Edition: Lublin 2012

Articles