Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Federacji Rosyjskiej – stan obecny i perspektywy

Andrzej Gil

ORCID: Andrzej Gil: 0000-0002-6415-8339

Strony: 121-128

Wydanie: Lublin 2012

DOI: --