Obraz relacji polsko-rosyjskich na przykładzie historii wychowania w Królestwie Polskim w XIX wieku. O kilku mitach i stereotypach (en translation)

ORCID: Joanna Schiller-Walicka:

Pages: 9-29

Edition: Lublin 2014

DOI: --