Issue editor: Mirosław Filipowicz, Paweł Jarosz

ISSN: 1732-1395

e-ISSN: 2719-2911

Number of pages: 253

Publisher: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Edition: Lublin 2014