Obraz relacji polsko-rosyjskich na przykładzie historii wychowania w Królestwie Polskim w XIX wieku. O kilku mitach i stereotypach

Joanna Schiller-Walicka

ORCID: Joanna Schiller-Walicka:

Strony: 9-29

Wydanie: Lublin 2014

DOI: --