Programy nauczania historii w szkołach wyższych w Rosji bolszewickiej (1917-1932) (en translation)

ORCID: Alina Sobol:

Pages: 119-136

Edition: Lublin 2014

DOI: --