Programy nauczania historii w szkołach wyższych w Rosji bolszewickiej (1917-1932)

ORCID: Alina Sobol:

Strony: 119-136

Wydanie: Lublin 2014

DOI: --