Czeskie rozliczenia z komunizmem po 1989 roku. Rozwiązania prawne i instytucjonalne

Paweł Ukielski

ORCID: Paweł Ukielski: 0000-0001-8664-7718

Afiliacja: Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Pages: 143-164

Edition: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.2.7

Citation method: P. Ukielski, Czeskie rozliczenia z komunizmem po 1989 roku. Rozwiązania prawne i instytucjonalne,„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 2, s. 143-164, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.2.7.

Keywords:, ,

Abstract: The Treaty of Trianon (hereinafter Trianon), the enormous losses of territory and co-ethnics, and the shaking of Hungary’s status as a dominant power in the Carpathian Basin imputed a tragic understanding of contemporary Hungarian history on the Hungarian society, invoking the idea of a trauma lasting even today. Trianon’s understanding became a divisive issue for political parties after 1989, highlighting the ever-deeper divisions between right and left-liberals, since 2010. Its “overcoming” is a flagship project of the government’s politics of identity, with modest success so far. Thus, the 100th anniversary was a crucial moment as a test case for a self-professed nationalist, traditionalist, conservative political force for manifesting a comprehensive politics of memory. In the light of the newly built monument at the heart of Budapest, with the Hungarian names of all localities on the territory of pre- 1918 Hungary inscribed on its wall, a cautious shifting back to territorial revisionism was expected. In this article, I will argue that even with such tendencies being, obviously, present, the official commemorations were crafted with a surprising message, that attempts to turn the canonical understanding of Trianon upside down and reframe it into a common catastrophe of Central Europe. Doing so places the consequences in the context of the decolonization of history, the present decline of empires, and the emergence of nation-states while combining it with important tropes of the traditional, anti-liberal and revisionist Trianon discourse. Nevertheless, the result is a transparently political message that is not only driven by easily visible actual political goals (V4 and Central European cooperation), but one that detaches the politics of memory from historical references and legacies and creates a set of shallow symbols for utter instrumentalization, to recombine at will, in a vulgarised sense of post-modernism.

Bibliography:

Bartůňková T., Něco si StB vymyslela, reaguje Nohavica, „Týden”, 18.11.2007, https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/neco-si-stb-vymyslela-reaguje-nohavica_31224.html [02.04.2020].

Bartuška V., Polojasno. Pátrání po vinících 17. listopadu 1989, Praha 1990.

Boháč L., Vlastizrádci věrní zákonům a jiné případy, „Listy” 2006, nr 1, http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=061&clanek=010607 [02.04.2020].

Bukalska P., Problem lustracji w Europie Środkowej i krajach bałtyckich, „Raport OSW”, Warszawa 2005.

Bývalá prokurátorka dostala za smrt Milady Horákové šest let vězení, „Novinky.cz”, 09.09.2008, https://www.novinky.cz/krimi/clanek/video-byvala-prokuratorka-dostala-za-smrt-milady-horakove-sest-let-vezeni-40206976 [02.04.2020].

Chwedoruk R., Polityka historyczna, Warszawa 2018.

Court rejects Babiš’s lawsuit against his StB registration, „Prague Daily Monitor”, 14.02.2018, http://praguemonitor.com/2018/02/14/slovak-court-rejects-babi%C5%A1s-lawsuit-against-his-stb-registration [02.04.2020].

Crimes of the communist regimes. International conference. An assessment by historians and legal experts (Prague, 24-26 February 2010), proceedings, Prague 2011.

Dębiec K., Kryzys w stosunkach Czech z Chinami i Rosją, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-10-02/kryzys-w-stosunkach-czech-z-chinami-i-rosja [04.04.2020].

Drchal V., Dva ministři agenty StB, „Lidové noviny”, 30.05.2007.

Drchal V., Štrasburk: Trest pro Hoffmanna za srpen 68 je spravedlivý, „Lidové noviny”, 18.12.2009, https://www.lidovky.cz/domov/strasburk-trest-pro-hoffmanna-za-srpen-68-je-spravedlivy.A091217_213912_ln_domov_tai [02.04.2020].

Gjuričová A. i in., Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989, Praha 2011, https://doi.org/10.5817/cepsr.2012.1.70.

Hradilek A., Třešňák P., Milan Kundera’s denunciation, „Respekt”, 13.10.2008, https://www.respekt.cz/respekt-in-english/milan-kundera-s-denunciation [05.04.2020].

Janáková B., Levici trápí úbytek členů. KSČM ztratila tisíce, naopak „táhne“ SPD, idnes.cz, 25.02.2018, https://zpravy.idnes.cz/politika-politicke-strany-snemovna-clenove-pirati-spd-kscm-cssd-ano-1gu-/domaci.aspx?c=A180212_171920_domaci_bja [04.04.2020].

Kamiński Ł., Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2003, nr 8-9 (31-32), s. 108-109.

Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989, red. A. Gjuričová, M. Kopeček, Praha – Litomyšl 2008.

Kopeček M., Hledání paměti národa. Politika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu, „Dějiny – Teorie – Kritika” 2007, nr 1, s. 7-26.

Kubeczka J., Karel Hoffmann odsouzen na 6 let vězení, „Český rozhlas”, 14.10.2003, https://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/karel-hoffmann-odsouzen-na-6-let-vezeni [02.04.2020].

Kunštat D. i in., 25 let české demokracie očima veřejnosti, Praha 2014.

Meyer F., Češi a jejich komunismus. Pamět a politická identita, Praha 2009.

Novák J., Kundera: Český život a doba, Praha 2020.

Paclík J., Propuštěná Brožová-Polednová: Být Horákovou, nepřiznala bych se, idnes.cz, 23.12.2010, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/propustena-brozova-polednova-byt-horakovou-nepriznala-bych-se.A101223_1503935_domaci_bar [02.04.2020].

Paczkowski A. i in., Rozliczanie totalitarnej przeszłości: karanie i upamiętnianie zbrodni, Warszawa 2018.

Pergler T., Babiš. Příběh oligarchy, Praha 2014.

Perknerová K., Na protest proti odvolání šéfa ÚSTR rezignuje část vědecké rady, denik.cz, 11.04.2013, https://www.denik.cz/z_domova/na-protest-proti-odvolani-sefa-ustr-rezignuje-cast-vedecke-rady-20130411.html [02.04.2020].

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia, http://www.memoryandconscience.eu/ [22.03.2020].

Postoje veřejnosti k lustracím – říjen 2014, CVVM, s. 2-3, https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a1806/f9/po141111.pdf [02.04.2020].

Proceedings of the International Conference “Legal Settlement of Communist Crimes”, Prague 2014.

Přehled případů vyšetřovaných ÚDV, Policie České republiky, https://web.archive.org/web/20160305011615/http://www.policie.cz/clanek/prcehled-pripadu-vysetrovany-udv.aspx [05.04.2020].

Shotter J., Czech prosecutor reopens Andrej Babis fraud probe, „Financial Times” 04.12.2019, https://www.ft.com/content/ffe1cfd0-16a3-11ea-9ee4-11f260415385 [02.04.2020].

Spurný J., Tajemství Jaromíra Nohavici, „Respekt”, 28.05.2006, https://www.respekt.cz/tydenik/2006/22/tajemstvi-jaromira-nohavici [02.04.2020].

Stenogram z 16. posiedzenia Zgromadzenia Federalnego CSRS, https://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/016schuz/s016008.htm [22.03.2020].

Tatarenko A., Demontaż pomnika marszałka Koniewa w Pradze: kryzys w relacjach czesko-rosyjskich, „Komentarze IEŚ” 166 (69/2020), https://ies.lublin.pl/komentarze/demontaz-pomnika-marszalka-koniewa-w-pradze-kryzys-w-relacjach-czesko-rosyjskich-166-69-2020 [02.06.2020].

Vážili jsme si práce Kim Čong-ila, kondolovala KSČM do Koreje, „Parlamentní listy”, 23.12.2011, http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Vazili-jsme-si-prace-Kim-Cong-ila-kondolovala-KSCM-do-Koreje-217959 [04.04.2020].

Vetešková M., Spor o katedrálu svatého Víta končí, stát a církev se dohodly, irozhlas.cz, 24.05.2010, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/spor-o-katedralu-svateho-vita-konci-stat-a-cirkev-se-dohodly_201005242100_imanour [05.04.2020].

Výborná L. i in., Vědecká rada ÚSTR se po odchodech rozpadla. Výpověď dostal i náměstek Stehlík, irozhlas.cz, 15.04.2013, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vedecka-rada-ustr-se-po-odchodech-rozpadla-vypoved-dostal-i-namestek-stehlik_201304151522_vkourimsky [05.04.2020].

Zákon č. 15/1990 Sb. o politických stranách, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-15 [02.04.2020].

Zákon č. 40/1990 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-403 [05.04.2020].

Zákon č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-119 [05.04.2020].

Zákon č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-262 [10.04.2020].

Zákon č. 298/1990 Sb. o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-298 [05.04.2020].

Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-428 [05.04.2020].

Zákon č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, http://www.psp.cz/docs/laws/fs/451.html [04.04.2020], https://doi.org/10.5817/cz.muni.m210-5805-2012-99.

Zeman K., Analýza privatizace a restitucí v ČR, Praha 2017.

Žáček P., Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí – pokus o předběžnou bilanci, Praha 2000.

Keywords:, ,