Recenzja książki: Oleksandra Iwaniuk, Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002–2016 w świetle teorii praktyk Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 313

Tomasz Lachowski

ORCID: Tomasz Lachowski: 0000-0002-9026-0409

Afiliacja: International Law and International Relations, Faculty of Law and Administration, University of Łódź, Poland

Pages: 263-267

Edition: Lublin 2020

DOI: --