Recenzja książki: Oleksandra Iwaniuk, Praktyki społeczne elit politycznych na Ukrainie w latach 2002–2016 w świetle teorii praktyk Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, ss. 313

Strony: 263-267

Wydanie: Lublin 2020

DOI: --

Słowa kluczowe: 

Słowa kluczowe: