Scenariusze rozwoju i bezpieczeństwa makroekonomicznego państw Inicjatywy Trójmorza od czasu COVID-19

Scenarios of the development and macroeconomic security of states of the Three Seas Initiative since COVID-19

Marta Gębska

ORCID: Marta Gębska: 0000-0002-2254-9366

Afiliacja: Akademia Sztuki Wojennej, Polska

Pages: 171-199

Edition: Lublin 2020

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.4.8

Citation method: M. Gębska, Scenariusze rozwoju i bezpieczeństwa makroekonomicznego państw Inicjatywy Trójmorza od czasu COVID-19, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 18(2020), z. 4, s. 171–199, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.4.8.

Keywords:, ,

Abstract: The aim of the article is to present the results of research on the effects of the coronavirus COVID-19 on the economies of the Three Seas Initiative countries and to try to answer the question about the future of the Initiative. It was assumed that the development and future of this initiative, which is still shaping its identity, and the possibility of achieving its goals, will depend on the economic possibilities of the states that make it up and the decisions made by the heads of states. The analysis was based on the latest macroeconomic statistical data published by Eurostat and the IMF, concerning: GDP, industrial production, budget deficit, public debt, unemployment and inflation. The article outlines the genesis of the Three Seas Initiative and its goals, in order to explain its essence and assumptions. In order to assess the development possibilities of the Three Seas Initiative countries and forecast their economic security in the context of COVID-19, a simplified forecasting method was used, prepared by a team of researchers in a research grant, consisting in distinguishing global megatrends, the socalled wild cards, weak signals, and based on them, possible scenarios were created. They include a forecast of changes in macroeconomic indicators in the context of megatrends and conclusions on the future of the initiative. The scale of the virus’s destruction and its impact on the macroeconomic security of countries will depend on the number and intensity of successive waves of the pandemic, and on the degree of reveal of unfavourable phenomena (wild cards) and the intensity of phenomena currently observed in the form of weak signals. The political will of the leaders of states and the European Union to respect the debt limits set out in the Maastricht Treaty, as well as the will and real possibilities of launching development investments will also be important.

Bibliography:

3SI, Priority Projects, https://3seas.eu/about/progressreport.

Ari A., Bartolini D., Dybczak K. i in., Infrastructure in Central, Eastern and Southeastern Europe. Benchmarking, Macroeconomic Impact, and Policy Issues, IMF, Washington DC 2020.

BGK, Estonia i Łotwa dołączyły do Funduszu Trójmorza, 17.09.2020, https://media.bgk.pl/109118-estonia-i-lotwa-dolaczyly-do-funduszu-trojmorza.

BGK, Fundusz Trójmorza rośnie. BGK zwiększy udział w Funduszu Trójmorza o 250 mln euro, 18.10.2020, https://media.bgk.pl/113038-fundusz-trojmorza-rosnie-bgk-zwiekszyl-udzial-w-funduszu-trojmorza-o-250-mln-euro.

Euractiv, Trójmorze – ABC inicjatywy 12 państw unijnych, 05.07.2017, https://www.euractiv.pl/section/polityka-regionalna/news/trojmorze-abc-inicjatywy-12-panstw-unijnych/.

Eurostat, Economic indicators, GDP – volume (% change), https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html.

Eurostat, Economic indicators. General government debt (% GDP), https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html.

Eurostat, Economic indicators. Government deficit/surplus (% GDP), https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html.

Eurostat, Economic indicators. Industrial production (% change) https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html.

Eurostat, Economic indicators. Inflation (% change), https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html.

Eurostat, Economic indicators. Unemployment rate – total (% labour force), https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html.

Gębska M., Bezpieczeństwo żywnościowe, [w:] Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2, red. M. Gębska, H. Świeboda, L. Drab, Warszawa 2020.

Gębska M., Wyzwania dla bezpieczeństwa niemilitarnego regionu Europy i Azji Centralnej oraz wybranych państw regionu w badaniach i opinii Międzynarodowego Funduszu Walutowego na podstawie raportu „Polaryzacja i populizm”, [w:] Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. M. Tomaszyk, Poznań 2017.

Grochot A., Trzy przypadki koronawirusa we Francji. To pierwsze zakażenia w Europie, 24.01.2020, https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-trzy-przypadki-koronawirusa-we-francji-to-pierwsze-zakazenia,nId,4287522.

GUS, Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w drugim kwartale 2020 r., 31.08.2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-drugim-kwartale-2020-r-,3,72.html.

IMF Country Report No. 19/160. Czech Republic. 2019 Article IV Consultation – Press Release And Staff Report, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781498325127.002.

IMF Country Report No. 19/220. Slovak Republic. 2019 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781498325127.002.

IMF Country Report No. 19/252. Republic of Lithuania. 2019 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report, Washington DC 2019,https://doi.org/10.5089/9781513509235.002 .

IMF Country Report No. 19/264. Republic of Latvia. 2019 Article IV Consultation – Press Release; And Staff Report, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781513509983.002.

IMF Country Report No. 19/278. Romania. 2019 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; Staff Supplement; And Statement by the Executive Director For Romania, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781513512341.002.

IMF Country Report No. 19/357. Hungary. 2019 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Hungary, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781513521404.002.

IMF Country Report No. 19/37. Republic of Poland. 2018 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Alternate Executive Director for the Republic of Poland, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781484397503.002.

IMF Country Report No. 19/58. Republic of Slovenia. 2018 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; And Statement by the Executive Director for Republic of Slovenia, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781484399514.002.

IMF Country Report No. 19/83. Bulgaria. 2019 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; Staff Supplement; and Statement by the Executive Director for Bulgaria, Washington DC 2019, https://doi.org/10.5089/9781498304665.002.

IMF Country Report No. 20/12. Republic of Estonia. 2019 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Republic of Estonia, Washington DC 2020, https://doi.org/10.5089/9781513526881.002.

IMF Country Report No. 20/50. Republic Of Croatia. 2019 Article IV Consultation – Press Release And Staff Report, February 2020, Washington DC 2020, https://doi.org/10.5089/9781513538761.002.

IMF, Country Information, https://www.imf.org/en/Countries.

IMF, Policy Responses to COVID-19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#E.

Informacje z transmisji na żywo ze szczytu Trójmorza, https://www.3seas.eu/live.

Komisja Europejska, Plan odbudowy dla Europy, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pl.

Kowal P., Orzelska-Stączek A., Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa 2019.

Lewkowicz Ł., The Three Seas Initiative in the Context of International Challenges, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17(2019), z. 3, https://doi.org/10.36874/iesw.2019.3.1.

OECD CLI, detailed methodological information, http://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/oecd-cli-detailed-methodological-information.htm.

OECD Composite Leading Indicators: Turning Points of Reference Series and Component Series, OECD, s. 11, 12, 20, 36, 38, 39, http://www.oecd.org/std/leading-indicators/,https://doi.org/10.1787/data-00042-en.

OECD Main Economic Indicators (MEI), http://www.oecd.org/sdd/oecdmaineconomicindicatorsmei.htm.

Prezydent, Wystąpienie Prezydenta podczas Forum Biznesowego Trójmorza, 17.09.2018, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,523,wystapienie-prezydenta-podczas-forum-biznesowego-trojmorza.html.

Prezydent, Min. Szczerski: Trójmorze nie jest alternatywą dla Unii Europejskiej, 07.09.2016 https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,424,min-szczerski-trojmorze-nie-jest-alternatywa-dla-unii-europejskiej.html.

Rada Europejska, Działania Rady w reakcji na Covid-19: kalendarium, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/coronavirus/timeline/.

Sobczak K., Szczyt UE: 1,8 bln euro w budżecie i funduszu odbudowy – z kontrolą praworządności, 21.07.2020, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/fundusz-odbudowy-ue-750-mld-euro-pod-warunkiem-przestrzegania,501822.html.

Soroka G., Stępniewski T., The Three Seas Initiative: Geopolitical Determinants and Polish Interests, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 17(2019), z. 3, https://doi.org/10.36874/riesw.2019.3.2.

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025. Scenariusze, red. H. Świeboda, Warszawa 2018.

Świeboda H., Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.

The World News, Chorwacja dołączy do Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza, https://twnews.pl/pl-news/chorwacja-dolaczy-do-funduszu-inwestycyjnego-trojmorza.

Three Seas Initiative Investment Fund, https://3siif.eu/core-sponsors.

Three Seas Initiative Investment Fund, https://3siif.eu/the-fund.

WHO, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

World Bank Group, Polarization and Populism. Europe and Central Asia Economic Update, November 2016, Washington 2016.

wPolityce, Kraje Trójmorza uzyskały ponad jedną trzecią środków budżetu UE, 26.07.2020, https://wpolityce.pl/gospodarka/510883-kraje-trojmorza-uzyskaly-ponad-13-srodkow-budzetu-ue.

wPolityce, 230 ukraińskich deputowanych stworzyło nową grupę parlamentarną pod nazwą Intermarium (Międzymorze), 05.10.2020, https://wpolityce.pl/swiat/520578-230-ukrainskich-deputowanych-stworzylo-grupe-intermarium.

Keywords:, ,