Strategic autonomy of the European Union in the politics of France before and after Russian aggression in Ukraine

Autonomia strategiczna Unii Europejskiej w polityce Francji przed i po agresji Rosji w Ukrainie

Karolina Julia Helnarska

ORCID: Karolina Julia Helnarska: https://0000-0002-7214-3014

Afiliacja: WSB University in Warsaw, Poland

Pages: 25-34

Edition: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.2

Citation method: K.J. Helnarska, Strategic autonomy of the European Union in the politics of France before and after Russian aggression in Ukraine, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 1, s. 25-34, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.2.

Abstract: The aim of the article is to present the proposal by France as the initiator of the development of the strategic autonomy of the European Union and the politics of France before and after Russian aggression in Ukraine. The idea of the European Union’s involvement in the defence sphere has been with us for years; however, the concept of strategic autonomy is differently understood in the Member States of the European Union. For this reason, the following research questions were formulated: How is the strategic autonomy of the European Union understood in the politics of France? What is the position of France in reference to developing a “Europe of defence” for the European Union’s security and defence policy? How does Russia’s aggression in Ukraine affect the development of the European Union’s strategic autonomy in France’s policy? How does Russia’s aggression in Ukraine affect France’s position on the spread of the EU’s strategic autonomy? It would seem that the outbreak of the war in Ukraine constitutes an existential test for strategic autonomy.

Bibliography:

De Gaulle Ch., Pamiętniki wojenne, T. 3, Ocalenie: 1944-1946, Warsaw 1968.

European Defence Agency, 2020 Card Report, https://eda.europa.eu/docs/default-source/reports/card-2020-executive-summary-report.pdf.

Gnesotto N., Przyszłość Europy strategicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw 2012.

Gotkowska J., Europejska autonomia strategiczna czy europejski filar w NATO? Niemcy wobec inicjatyw Macrona, 2020, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-02-21/europejska-autonomia-strategiczna-czy-europejski-filar-w-nato.

Gotkowska J., Europejska Inicjatywa Interwencyjna, czyli francuski pomysł na obronę Europy, Klub Jagielloński, 30 December 2019, https://klubjagiellonski.pl/2019/12/30/europejska-inicjatywa-interwencyjna-czyli-francuski-pomysl-na-obrone-europy/.

Helnarska K.J., Ewolucja stanowisk Francji i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, Warsaw 2016.

O’Donnell Th., Ekspert: „Autonomia strategiczna” Unii Europejskiej to aspiracje bez pokrycia, Bankier, 2021, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekspert-Autonomia-strategiczna-Unii-Europejskiej-to-aspiracje-bez-pokrycia-8052156.html.

Osiński Ł., Na szczycie Unii Europejskiej różnice zdań co do „autonomii strategicznej” i relacji z USA, istotny głos premiera Polski, Polska Agencja Prasowa, 2021, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C823900%2Cna-szczycie-unii-europejskiej-roznice-co-do-strategicznej-autonomii-i.

Rogacin K., Emmanuel Macron w Polsce. Pierwsza wizyta prezydenta Francji. Plan wizyty. Reaktywacja Trójkąta Weimarskiego Relacja, Polska Times, 3 February 2021, https://polskatimes.pl/emmanuel-macron-w-polsce-pierwsza-wizyta-prezydenta-francji-plan-wizyty-reaktywacja-trojkata-weimarskiego-relacja/ar/c1-14759294.

Szewczyk B.M.J., Macron’s Vision for European Autonomy Crashed and Burned in Ukraine, Foreign Policy, 8 April 2022, https://foreignpolicy.com/2022/04/08/macron-putin-france-russia-ukraine-europe-sovereignty-strategy/.

Terlikowski M., Lorenz W., Wzmacnianie europejskich zdolności reagowania kryzysowego: propozycja Francji i Wielkiej Brytanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 28 June 2018, https://pism.pl/publikacje/Wzmacnianie_europejskich_zdolno_ci_reagowania_kryzysowego__propozycja_Francji_i_Wielkiej_Brytanii.

von der Burchard H.J., German defense minister expresses surprise over Macron criticism, Politico, 24 November 2020, https://www.politico.eu/article/annegret-kramp-karrenbauer-defense-germany-nato-macron-alliance/.