Strategic autonomy of the European Union in the politics of France before and after Russian aggression in Ukraine

Autonomia strategiczna Unii Europejskiej w polityce Francji przed i po agresji Rosji w Ukrainie

Karolina Julia Helnarska

ORCID: Karolina Julia Helnarska: https://0000-0002-7214-3014

Afiliacja: WSB University in Warsaw, Poland

Strony: 25-34

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.2

Sposób cytowania: K.J. Helnarska, Strategic autonomy of the European Union in the politics of France before and after Russian aggression in Ukraine, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 1, s. 25-34, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.1.2.

Słowa kluczowe: , , ,

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie Francji jako inicjatora rozwoju autonomii strategicznej Unii Europejskiej i jej polityki przed i po agresji Rosji w Ukrainie. Idea zaangażowania Unii w obszar obronności i bezpieczeństwa była znana od lat. Pojęcie autonomii strategicznej jest różnie rozumiane w państwach członkowskich Wspólnoty. Z tego powodu sformułowano następujące pytania badawcze: jak rozumiana jest autonomia strategiczna Unii Europejskiej w polityce Francji? Jakie jest stanowisko Francji w kwestii budowania „Europy bezpiecznej” polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej? Jak agresja Rosji w Ukrainie przyczynia się do rozwoju autonomii strategicznej Unii Europejskiej w polityce Francji? W jaki sposób agresja Rosji na Ukrainie wpływa na stanowisko Francji w zakresie rozwoju strategicznej autonomii UE? Należy przypuszczać, że wybuch wojny w Ukrainie stanowi zgubny test na rzecz strategicznej autonomii.

Bibliografia:

De Gaulle Ch., Pamiętniki wojenne, T. 3, Ocalenie: 1944-1946, Warsaw 1968.

European Defence Agency, 2020 Card Report, https://eda.europa.eu/docs/default-source/reports/card-2020-executive-summary-report.pdf.

Gnesotto N., Przyszłość Europy strategicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw 2012.

Gotkowska J., Europejska autonomia strategiczna czy europejski filar w NATO? Niemcy wobec inicjatyw Macrona, 2020, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-02-21/europejska-autonomia-strategiczna-czy-europejski-filar-w-nato.

Gotkowska J., Europejska Inicjatywa Interwencyjna, czyli francuski pomysł na obronę Europy, Klub Jagielloński, 30 December 2019, https://klubjagiellonski.pl/2019/12/30/europejska-inicjatywa-interwencyjna-czyli-francuski-pomysl-na-obrone-europy/.

Helnarska K.J., Ewolucja stanowisk Francji i Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, Warsaw 2016.

O’Donnell Th., Ekspert: „Autonomia strategiczna” Unii Europejskiej to aspiracje bez pokrycia, Bankier, 2021, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekspert-Autonomia-strategiczna-Unii-Europejskiej-to-aspiracje-bez-pokrycia-8052156.html.

Osiński Ł., Na szczycie Unii Europejskiej różnice zdań co do „autonomii strategicznej” i relacji z USA, istotny głos premiera Polski, Polska Agencja Prasowa, 2021, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C823900%2Cna-szczycie-unii-europejskiej-roznice-co-do-strategicznej-autonomii-i.

Rogacin K., Emmanuel Macron w Polsce. Pierwsza wizyta prezydenta Francji. Plan wizyty. Reaktywacja Trójkąta Weimarskiego Relacja, Polska Times, 3 February 2021, https://polskatimes.pl/emmanuel-macron-w-polsce-pierwsza-wizyta-prezydenta-francji-plan-wizyty-reaktywacja-trojkata-weimarskiego-relacja/ar/c1-14759294.

Szewczyk B.M.J., Macron’s Vision for European Autonomy Crashed and Burned in Ukraine, Foreign Policy, 8 April 2022, https://foreignpolicy.com/2022/04/08/macron-putin-france-russia-ukraine-europe-sovereignty-strategy/.

Terlikowski M., Lorenz W., Wzmacnianie europejskich zdolności reagowania kryzysowego: propozycja Francji i Wielkiej Brytanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 28 June 2018, https://pism.pl/publikacje/Wzmacnianie_europejskich_zdolno_ci_reagowania_kryzysowego__propozycja_Francji_i_Wielkiej_Brytanii.

von der Burchard H.J., German defense minister expresses surprise over Macron criticism, Politico, 24 November 2020, https://www.politico.eu/article/annegret-kramp-karrenbauer-defense-germany-nato-macron-alliance/.

Słowa kluczowe: , , ,