Dynamics and variability of the conflict in Ukraine. Condition and perspective analysis

Dynamika i zmienność konfliktu na Ukrainie. Analiza uwarunkowań i perspektywy

ORCID: Marcin Orzechowski: 0000-0001-7272-6589

Afiliacja: University of Szczecin, Poland

ORCID: Marcin Orzechowski: 0000-0001-7272-6589

Pages: 93-105

Edition: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.5

Citation method: M. Orzechowski, Dynamics and variability of the conflict in Ukraine. Condition and perspective analysis, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 93-105, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.5.

Abstract: The purpose of this article is to analyse the dynamics and variability of the conflict between the Russian Federation and Ukraine. As noted in the introduction, the term “conflict” refers to the state of bilateral relations between the two countries since 2014, nevertheless, for the analysis of the current state of the conflict, the key date is 24 February 2022. Since the start of the invasion, described by the Russians as a “special military operation”, we have seen an increase in the dynamics and intensity of the conflict at all levels. The intensification of military operations has also affected the political, economic, and social spheres. Just when it seemed that the so-called “annexation referenda” would mark a new phase in the course of the conflict, and the scenario of a “Ukrainian version” of a low-intensity conflict would become more feasible, it turned out that the counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine changed not only the situation on the frontline but also dynamized the other levels on which the conflict is taking place. This forced the author to update the analysed phenomenon. The article concludes with the constatation that we are in a “period of transition”, and the coming winter may once again change the situation of both sides in the ongoing war. Celem artykułu jest analiza zmienności i dynamiki konfliktu pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą. Jak zaznaczono we wstępie, termin „konflikt” odnosi się do stanu stosunków dwustronnych pomiędzy tymi państwami od 2014 roku, niemniej jednak, dla analizy obecnego stanu konfliktu, kluczową datą jest 24 luty 2022 roku. Od rozpoczęcia inwazji określanej przez Rosjan „specjalną operacją militarną” obserwujemy wzrost dynamiki i intensywności konfliktu na wszystkich poziomach. Intensyfikacja działań militarnych wpłynęła także na sferę polityczną, ekonomiczną i społeczną. W momencie kiedy wydawało się, że tzw. „referenda aneksyjne” wyznaczą nową fazę przebiegu konfliktu i bardziej realny stanie się scenariusz „ukraińskiej wersji” konfliktu niskiej intensywności, okazało się, że kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy zmieniła nie tylko sytuację na froncie, ale też zdynamizowała pozostałe poziomy, na których ten konflikt się rozgrywa. Wymusiło to na autorze zaktualizowanie analizowanego zjawiska. Artykuł kończy się konstatacją stwierdzającą, iż znajdujemy się w „okresie przejściowym”, a nadchodząca zima może po raz kolejny zmienić sytuację obu stron w toczącej się wojnie.

Bibliography:

Bazhenova H., Wojna na Ukrainie: przestępstwa przeciwko środowisku (część 1), “Komentarze IEŚ” 2022, no. 117, https://ies.lublin.pl/komentarze/wojna-na-ukrainie-przestepstwa-przeciwko-srodowisku-czesc-1/.

Brooke J., Is ‘Soviet Union light’ the Future of Putin’s Russia?, VOA News, http://www.voanews.com/content/soviet-union-light-future-putin-russia/1521341.html.

Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warsaw 1997.

Fiszer J.M., Stępniewski T., Świder K., Polska – Ukraina – Białoruś – Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Warsaw 2019.

Iwański T., War as the new normal: Ukraine six month since the Russian invasion, “OSW Commentary”, 23 August 2022, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-08-23/war-new-normal-ukraine-six–months-russian-invasion.

Ivan Krastev: Łatwo jest mówić, że wspieramy Ukraińców, ale jeśli uderza to w nas osobiście, to perspektywa robi się inna, TVN24, https://tvn24.pl/swiat/campus-polska-przyszlosci-politolog-ivan-krastev-latwo-mowic–ze-wspieramy-ukraincow-ale-jesli-uderza-to-w-nas-osobiscie-perspektywa-robi-sie-inna-6086743.

Matuszak S., Niebezpieczna gra wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, “Analizy OSW”, 1 September 2022, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-09-01/niebezpieczna-gra-wokol-zaporoskiej-elektrowni-atomowej.

Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, “Komentarze OSW”, 27 March 2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03-27/doktryna-putina-tworzenie-koncepcyjnych-podstaw-rosyjskiej.

Menkiszak M., Wiśniewska I., Kreml na wojnie gazowej z Europą, “Analizy OSW”, 4 August 2022, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-08-04/kreml-na-wojnie-gazowej-z-europa.

Morawski G., Władimir Putin: Upadek ZSRR katastrofą, Psz.pl, https://psz.pl/162-wschod/rosja-wladimir-putin-upadek-zsrr-katastrofa.

Orzechowski M., Bicz gazowy jako element rosyjskiej ruletki. Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami europejskimi na płaszczyźnie energetycznej, [in:] Quo Vadis Europa. Problemy polityczne i gospodarcze, M. Janowski, J. Jonczek, L. Ślepowroński (eds.), vol. II, Szczecin 2008.

Orzechowski M., Od realnego pragmatyzmu do neoimperialnego ekspansjonizmu.

Ewolucja strategii politycznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, Szczecin 2015.

Orzechowski M., Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990-2005, Toruń 2013.

Pietraś M., Conflict Dynamics in International Relations, [in:] Border conflicts in contemporary world, A. Moraczewska (ed.), Lublin 2014.

Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [in:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, M. Pietraś, K. Marzęda (eds.), Lublin 2008.

Pietraś M., Istota i specyfika konfliktów niskiej intensywności, [in:] Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu, M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (eds.), Lublin 2006.

Pietraś M., Uwarunkowania nowej jakości zbrojnych konfliktów wewnątrzpaństwowych/międzynarodowych, “Roczniki Nauk Społecznych” 2013, vol. 5(41), issue 3.

Relokatsiya biznesu tryvaye i Komitet z pytan’ ekonomichnoho rozvytku dokladaye usikh zusyl’ zadlya pokrashchennya umov yiyi zdiysnennya, Verkhovna Rada Ukrayiny, 8 August 2022, https://www.rada.gov.ua/news/razom/226586.html.

Torzhestvennyy priyom po sluchayu Dnya narodnogo yedinstva, Kremlin.ru, http://kremlin.ru/events/president/news/19562.