Dynamics and variability of the conflict in Ukraine. Condition and perspective analysis

Dynamika i zmienność konfliktu na Ukrainie. Analiza uwarunkowań i perspektywy

Marcin Orzechowski

ORCID: Marcin Orzechowski: 0000-0001-7272-6589

Afiliacja: University of Szczecin, Poland

Strony: 93-105

Wydanie: Lublin 2022

DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.5

Sposób cytowania: M. Orzechowski, Dynamics and variability of the conflict in Ukraine. Condition and perspective analysis, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 20(2022), z. 2, s. 93-105, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2022.2.5.

Słowa kluczowe: , , , ,

Keywords: , , , ,

Abstrakt: Celem artykułu jest analiza zmienności i dynamiki konfliktu pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą. Jak zaznaczono we wstępie, termin „konflikt” odnosi się do stanu stosunków dwustronnych pomiędzy tymi państwami od 2014 roku, niemniej jednak, dla analizy obecnego stanu konfliktu, kluczową datą jest 24 luty 2022 roku. Od rozpoczęcia inwazji określanej przez Rosjan „specjalną operacją militarną” obserwujemy wzrost dynamiki i intensywności konfliktu na wszystkich poziomach. Intensyfikacja działań militarnych wpłynęła także na sferę polityczną, ekonomiczną i społeczną. W momencie kiedy wydawało się, że tzw. „referenda aneksyjne” wyznaczą nową fazę przebiegu konfliktu i bardziej realny stanie się scenariusz „ukraińskiej wersji” konfliktu niskiej intensywności, okazało się, że kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy zmieniła nie tylko sytuację na froncie, ale też zdynamizowała pozostałe poziomy, na których ten konflikt się rozgrywa. Wymusiło to na autorze zaktualizowanie analizowanego zjawiska. Artykuł kończy się konstatacją stwierdzającą, iż znajdujemy się w „okresie przejściowym”, a nadchodząca zima może po raz kolejny zmienić sytuację obu stron w toczącej się wojnie.

Bibliografia:

Bazhenova H., Wojna na Ukrainie: przestępstwa przeciwko środowisku (część 1), “Komentarze IEŚ” 2022, no. 117, https://ies.lublin.pl/komentarze/wojna-na-ukrainie-przestepstwa-przeciwko-srodowisku-czesc-1/.

Brooke J., Is ‘Soviet Union light’ the Future of Putin’s Russia?, VOA News, http://www.voanews.com/content/soviet-union-light-future-putin-russia/1521341.html.

Brzeziński Z., Wielka Szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warsaw 1997.

Fiszer J.M., Stępniewski T., Świder K., Polska – Ukraina – Białoruś – Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Warsaw 2019.

Iwański T., War as the new normal: Ukraine six month since the Russian invasion, “OSW Commentary”, 23 August 2022, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2022-08-23/war-new-normal-ukraine-six–months-russian-invasion.

Ivan Krastev: Łatwo jest mówić, że wspieramy Ukraińców, ale jeśli uderza to w nas osobiście, to perspektywa robi się inna, TVN24, https://tvn24.pl/swiat/campus-polska-przyszlosci-politolog-ivan-krastev-latwo-mowic–ze-wspieramy-ukraincow-ale-jesli-uderza-to-w-nas-osobiscie-perspektywa-robi-sie-inna-6086743.

Matuszak S., Niebezpieczna gra wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, “Analizy OSW”, 1 September 2022, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-09-01/niebezpieczna-gra-wokol-zaporoskiej-elektrowni-atomowej.

Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, “Komentarze OSW”, 27 March 2014, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-03-27/doktryna-putina-tworzenie-koncepcyjnych-podstaw-rosyjskiej.

Menkiszak M., Wiśniewska I., Kreml na wojnie gazowej z Europą, “Analizy OSW”, 4 August 2022, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-08-04/kreml-na-wojnie-gazowej-z-europa.

Morawski G., Władimir Putin: Upadek ZSRR katastrofą, Psz.pl, https://psz.pl/162-wschod/rosja-wladimir-putin-upadek-zsrr-katastrofa.

Orzechowski M., Bicz gazowy jako element rosyjskiej ruletki. Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami europejskimi na płaszczyźnie energetycznej, [in:] Quo Vadis Europa. Problemy polityczne i gospodarcze, M. Janowski, J. Jonczek, L. Ślepowroński (eds.), vol. II, Szczecin 2008.

Orzechowski M., Od realnego pragmatyzmu do neoimperialnego ekspansjonizmu.

Ewolucja strategii politycznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, Szczecin 2015.

Orzechowski M., Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Europy Wschodniej w latach 1990-2005, Toruń 2013.

Pietraś M., Conflict Dynamics in International Relations, [in:] Border conflicts in contemporary world, A. Moraczewska (ed.), Lublin 2014.

Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [in:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, M. Pietraś, K. Marzęda (eds.), Lublin 2008.

Pietraś M., Istota i specyfika konfliktów niskiej intensywności, [in:] Konflikt niskiej intensywności w Naddniestrzu, M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś (eds.), Lublin 2006.

Pietraś M., Uwarunkowania nowej jakości zbrojnych konfliktów wewnątrzpaństwowych/międzynarodowych, “Roczniki Nauk Społecznych” 2013, vol. 5(41), issue 3.

Relokatsiya biznesu tryvaye i Komitet z pytan’ ekonomichnoho rozvytku dokladaye usikh zusyl’ zadlya pokrashchennya umov yiyi zdiysnennya, Verkhovna Rada Ukrayiny, 8 August 2022, https://www.rada.gov.ua/news/razom/226586.html.

Torzhestvennyy priyom po sluchayu Dnya narodnogo yedinstva, Kremlin.ru, http://kremlin.ru/events/president/news/19562.

Słowa kluczowe: , , , ,